cyrtiau tennis caerfyrddin

Yn dilyn y cyhoeddiad wythnos diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn cael agor o ddydd Sadwrn 13 Mawrth ymlaen. Hefyd bydd y rheol newydd i aros yn lleol yn golygu y bydd pobl yn cael gadael eu cartrefi a theithio o fewn eu hardal leol – o fewn pum milltir fel arfer. 

Beth mae hyn yn ei olygu i gyfleusterau awyr agored Chwaraeon a Hamdden Actif?

Cyrtiau Tennis yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Bydd y rhain ar agor o ddydd Llun 15 Mawrth i Glwb Tennis Caerfyrddin yn unig. Rydym yn gweithio gyda Tennis Cymru ac yn adolygu ein protocolau i alluogi archebion cyhoeddus yn y dyfodol agos. Byddwn yn gwneud cyhoeddiad pan fydd hwn ar gael.

Trac athletau yng Nghaerfyrddin
(Dim ond yn effeithio ar Drac Athletau Caerfyrddin)

Mae'r trac athletau wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio gan athletwyr elitaidd sydd wedi'u cofrestru'n genedlaethol yn unig ac yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf, bydd hyn yn parhau. Rydym yn gweithio gydag Athletau Cymru ac yn adolygu ein protocolau i alluogi archebion cyhoeddus yn y dyfodol agos. Byddwn yn gwneud cyhoeddiad pan fydd hwn ar gael.

Caeau pob tywydd

Mae'r rhain yn parhau ar gau ar hyn o bryd. Rydym yn adolygu ein protocolau i alluogi archebion cyhoeddus yn y dyfodol agos. Byddwn yn gwneud cyhoeddiad pan fydd hwn ar gael.

Mae cadw'n egnïol, yn heini ac yn iach yn bwysicach nag erioed ac rydym yn deall pa mor heriol ydyw ichi ar hyn o bryd nad ydych yn gallu defnyddio’r cyfleusterau sy'n eich helpu i gadw'n heini ac yn iach. Yn araf, bydd pethau'n dechrau ailagor a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi bob cam o'r ffordd.

Tan hynny, mae gennym Actif Unrhyw Le i helpu i'ch cadw chi a'ch teulu'n egnïol. Mae Actif Unrhyw Le yn dod â gweithgaredd corfforol yn fyw ichi ble bynnag rydych yn dewis bod yn egnïol. Mae hefyd yn cynnwys adran ar alw, sy'n golygu y gallwch chi chwarae, stopio, ailddirwyn ac ailchwarae eich hoff ddosbarthiadau drosodd a throsodd yng nghysur eich cartref eich hun.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig mynediad AM DDIM i Actif Unrhyw Le i’r rheiny ohonoch oedd wedi ailgychwyn eich aelodaeth neu wedi ymuno fel aelod newydd gyda ni cyn y cyfyngiadau symud. Os nad yw hyn yn eich cynnwys chi a hoffech gael mynediad, cofrestrwch i gael aelodaeth Actif Unrhyw Le heddiw am £10 y mis yn unig. Mae'r aelodaeth hon yn rhoi mynediad ichi i dros 30 o ddosbarthiadau byw a dosbarthiadau ar alw yr wythnos. Ymunwch yma