SUT Y GALL CYMUNEDAU ACTIF EICH HELPU I FFYNNU!

Cymunedau Actif yw is-adran Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am gefnogi a gyrru chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn ein cymunedau.

Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi'r ymrwymiad, yr ymroddiad a'r cyfleoedd y mae clybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol yn eu cynnig, er mwyn sicrhau bod mwy o bobl yn Sir Gaerfyrddin yn gallu bod yn fwy egnïol, yn amlach!

Ein huchelgais

Yw bod pob clwb a sefydliad chwaraeon yn ein sir y gorau y gallant fod, a thrwy ein rhaglen Clybiau Ffynnu newydd sbon, gall ein tîm Cymunedau Actif helpu clybiau a sefydliadau cymunedol i gryfhau, tyfu ac yn barod am ddyfodol disglair!

Ein Cynnig i chi

Byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda chi!

Ar ôl i chi siarad â ni am y Rhaglen Clybiau Ffynnu byddwn yn trefnu cyfarfod lle gallwch chi, eich clwb ac aelod o dîm Cymunedau Actif archwilio sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i helpu'ch clwb i ffynnu. Lle bo modd ar yr adeg hon, byddwn yn treulio amser gydag aelodau'ch clwb i ddeall anghenion unigryw eich clwb yn well a chefnogi'r pwyllgor i greu a gweithredu cynllun datblygu trylwyr.