Cyllid

Mae Tîm Cymunedau Actif yn cefnogi Clybiau Chwaraeon, Sefydliadau a Grwpiau Cymunedol mewn nifer o ffyrdd, o help gyda sut i sefydlu clwb newydd, sut i reoli cyllid eich clwb, i gynllunio gweledigaeth a thu hwnt. Am fwy o wybodaeth cliciwch isod