Chyrff Rheoli Cenedlaethol

Mae cyrff llywodraethu cenedlaethol fel yr arfer yn sefydliadau annibynnol, hunan-benodedig sy'n llywodraethu eu chwaraeon. Mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu ceisiadau cyllid i gydnabod camp a chorff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer y gamp honno.

Mae'r cyrff chwaraeon a llywodraethu a gydnabyddir ar hyn o bryd gan Chwaraeon Cymru i'w gweld isod, lle byddwch hefyd yn dod o hyd i'r 'Dychwelyd graddiol i Chwarae' COVID-19' sy'n benodol i'r chwaraeon hynny ac unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i'r 'Dychwelyd i Chwarae'