SGIL YR WYTHNOS

SGIL YR WYTHNOS

Mae ein rhaglen 'Sgil yr Wythnos' yn annog plant i fod mor egnïol ag y gallant, gan ddatblygu sgiliau corfforol pwysig ar yr un pryd fel neidio, taflu a dal.

Byddwn yn rhannu sgil a gweithgaredd corfforol gwahanol bob wythnos. Gellir gwneud y rhain yn unrhyw le - gartref, ysgol neu yn y parc, gyda ffrindiau a theulu!

Drwy ymarfer y sgil yn rheolaidd, bydd plant yn gallu perfformio'r sgil yn hyderus mewn llawer o weithgareddau.

Dilynwch y fideos ar sut i berfformio'r sgil yn gywir, sut i'w chywiro os oes angen a sut i'w gwneud yn haws neu'n anoddach. Mae gennym hefyd fideos o weithgareddau y gallwch berfformio'r sgil ynddynt i'w wneud yn fwy o hwyl!

Wythnos 1 - Cydbwyso

Gweithgaredd Cydbwyso - Sut i chwarae Newid Siap

Wythnos 2 - Neidio a Glanio

Gweithgaredd Neidio a Glanio - Sut i chwarae O Smotyn i Smotyn

Wythnos 3 - Tafliad o dan law

Gweithgaredd Tafliad o dan law - Sut i chwarae Bwrw'r Bwced

Wythnos 4 - Hopian

Gweithgaredd Hopian - Sut i chwarae Patrymau a Llwybrau

Wythnos 5 - Siap Seren

Gweithgaredd Siap Seren - Sut i chwarae Newid Siap

Wythnos 6 - Dal

Amser Actif - Dwli Dwl

Gweithgaredd Dal - Sut i chwarae Fi Ataf Ti Atat Fi

Wythnos 7 - Sgipio

Amser Actif - O Smotyn i Smotyn

Gweithgaredd Sgipio - Sut i chwarae Dwli Dwl

Wythnos 8 - Siap Syth

Amser Actif - Newid Siap

Wythnos 9 - Tafliad Dwy law

Amser Actif - Smotiau mewn Gofod

Wythnos 10 - Camu i'r ochr

Wythnos 11 - Siap Twc

Wythnos 12 - Cicio Pel

Amser Actif - Bwrw'r Bwced