Llysgenhadon Cymunedol

Llysgenhadon Cymunedol

Mae Llysgenhadon Cymunedol yn unigolion a fydd yn hyrwyddo ffyrdd iach ac egnïol o fyw ac yn gweithredu fel cynrychiolydd Cymunedau Actif yn eu cymuned.