Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2020

Gwobrau Chwaraeon RHITHIOL 2020: CYN-ENILLWYR

Gydag ychydig neu dim chwaraeon yn cael ei chwarae am fwyafrif o dymor 2020/21 oherwydd COVID-19, bydd gwobrau eleni yn rhithiol a bydd y ffocws ar enillwyr blaenorol ers 2012.

Bydd eu cyflawniadau yn cael eu harddangos mewn fideo a fydd yn cael ei ddangos ar dudalennau gyfryngau cymdeithasol Actif bob nos rhwng 8-12 Mawrth 2021.