Aelodaeth Cerdyn Aur Actif

Ar gyfer unigolion sy’n cynrychioli Cymru yn y gamp o’i ddewis. Mae’r aelodaeth yn cynnwys defnydd am ddim o 2 weithgaredd yn un o’n canolfannau hamdden.

BETH YDY AELODAETH CERDYN AUR ACTIF?

Ar gyfer unigolion sy’n cynrychioli Cymru yn y gamp o’i ddewis. Mae’r aelodaeth yn cynnwys defnydd am ddim o 2 weithgaredd yn un o’n canolfannau hamdden.

I fod yn gymwys, rhaid i chi roi tystiolaeth eich bod yn cynrychioli Cymru gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ym maes eich camp. Gweler isod ganllawiau pellach.

Bydd aelodaeth y Cerdyn Aur yn ategu rhaglen hyfforddi gyfredol athletwr.

 

CYMHWYSEDD

Mae'n rhaid bod ymgeiswyr ar hyn o bryd yn cynrychioli Cymru a/neu Brydain Fawr fel unigolyn amatur (heb dâl) yn un o'r canlynol:

a) Tîm neu Garfan Genedlaethol mewn chwaraeon sy'n cael eu cydnabod gan Chwaraeon Cymru

b) Tîm Cymdeithas Coleg neu Ysgolion Cymru sy'n cael ei gydnabod gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol y Gamp honno

c) Dyfarnwr wedi'i ddewis gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol sy'n gyfyngedig i'r sawl sydd angen lefel uchel o ffitrwydd er mwyn cyflawni'r rôl

 

Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol -

a) byw yn Sir Gaerfyrddin

b) mynychu ysgol yn Sir Gaerfyrddin

c) aelod o Glwb Chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin, ar yr amod nad oes cymorth ariannol ar gael gan y sir lle mae’r ymgeisydd yn byw.

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH -

- copi o lythyr/neges e-bost ategol y Corff Llywodraethu Cenedlaethol

- prawf o’ch cyfeiriad

CYFLEUSTER A GWEITHGAREDDAU HAMDDEN SYDD AR GAEL

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

  • Ystafell Ffitrwydd *
  • Pwll Nofio **
  • Cwrt Badminton ***

  *bydd angen cwblhau cwrs sefydlu os nad ydych eisoes wedi bod ar gwrs o'r fath (dylid gofyn am hyn ar eich ymweliad cyntaf)

  *os ydych rhwng 11 ac 13 oed bydd angen i chi fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol sydd dros 18 oed bob amser. Bydd yn ofynnol i'r oedolyn cyfrifol (boed yn aelod presennol neu'n aelod newydd) fod yn bresennol yn ymsefydlu'r plentyn hefyd. (Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu os caiff y cais ei gymeradwyo)

  **amserau cyhoeddus yn unig (nid yw ar gael i’w ddefnyddio yn ystod archebion gan glybiau, cystadlaethau a digwyddiadau – cyhoeddir diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol)

  ***oriau tawel yn unig (yn ôl disgresiwn rheolwr a staff y cyfleuster) ac uchafswm o 2 sesiwn sy’n gallu cael eu harchebu bob wythnos, ni ellir ei ddefnyddio fel rhan o archeb bresennol gan glwb neu gynghrair.

  NODYN: Nid yw pob slot achlysurol / cyhoeddus ar gael trwy'r cerdyn aur (dim ond slotiau sydd ar gael bydd ar y system archebu wrth archebu ar-lein / trwy'r ap)

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

  • Ystafell Ffitrwydd *
  • Pwll Nofio **
  • Trac Athletau **
  • Cwrt Tenis ***
  • Tenis Bwrdd ***
  • Cwrt Sboncen ***
  • Cwrt Badminton ***

  *bydd angen cwblhau cwrs sefydlu os nad ydych eisoes wedi bod ar gwrs o'r fath (dylid gofyn am hyn ar eich ymweliad cyntaf)

  *os ydych rhwng 11 ac 13 oed bydd angen i chi fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol sydd dros 18 oed bob amser. Bydd yn ofynnol i'r oedolyn cyfrifol (boed yn aelod presennol neu'n aelod newydd) fod yn bresennol yn ymsefydlu'r plentyn hefyd. (Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu os caiff y cais ei gymeradwyo)

  **amserau cyhoeddus yn unig (nid yw ar gael i’w ddefnyddio yn ystod archebion gan glybiau, cystadlaethau a digwyddiadau – cyhoeddir diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol)

  ***oriau tawel yn unig (yn ôl disgresiwn rheolwr a staff y cyfleuster) ac uchafswm o 2 sesiwn sy’n gallu cael eu harchebu bob wythnos, ni ellir ei ddefnyddio fel rhan o archeb bresennol gan glwb neu gynghrair.

  NODYN: Nid yw pob slot achlysurol / cyhoeddus ar gael trwy'r cerdyn aur (dim ond slotiau sydd ar gael bydd ar y system archebu wrth archebu ar-lein / trwy'r ap)

Llanelli Leisure Centre

  • Ystafell Ffitrwydd *
  • Pwll Nofio **
  • Tenis Bwrdd ***
  • Cwrt Sboncen ***
  • Cwrt Badminton ***

  *bydd angen cwblhau cwrs sefydlu os nad ydych eisoes wedi bod ar gwrs o'r fath (dylid gofyn am hyn ar eich ymweliad cyntaf)

  *os ydych rhwng 11 ac 13 oed bydd angen i chi fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol sydd dros 18 oed bob amser. Bydd yn ofynnol i'r oedolyn cyfrifol (boed yn aelod presennol neu'n aelod newydd) fod yn bresennol yn ymsefydlu'r plentyn hefyd. (Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu os caiff y cais ei gymeradwyo)

  **amserau cyhoeddus yn unig (nid yw ar gael i’w ddefnyddio yn ystod archebion gan glybiau, cystadlaethau a digwyddiadau – cyhoeddir diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol)

  ***oriau tawel yn unig (yn ôl disgresiwn rheolwr a staff y cyfleuster) ac uchafswm o 2 sesiwn sy’n gallu cael eu harchebu bob wythnos, ni ellir ei ddefnyddio fel rhan o archeb bresennol gan glwb neu gynghrair.

  NODYN: Nid yw pob slot achlysurol / cyhoeddus ar gael trwy'r cerdyn aur (dim ond slotiau sydd ar gael bydd ar y system archebu wrth archebu ar-lein / trwy'r ap)

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn

 • Ystafell Ffitrwydd *
 • Cwrt Sboncen ***
 • Cwrt Badminton ***

*bydd angen cwblhau cwrs sefydlu os nad ydych eisoes wedi bod ar gwrs o'r fath (dylid gofyn am hyn ar eich ymweliad cyntaf)

*os ydych rhwng 11 ac 13 oed bydd angen i chi fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol sydd dros 18 oed bob amser. Bydd yn ofynnol i'r oedolyn cyfrifol (boed yn aelod presennol neu'n aelod newydd) fod yn bresennol yn ymsefydlu'r plentyn hefyd. (Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu os caiff y cais ei gymeradwyo)

**amserau cyhoeddus yn unig (nid yw ar gael i’w ddefnyddio yn ystod archebion gan glybiau, cystadlaethau a digwyddiadau – cyhoeddir diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol)

***oriau tawel yn unig (yn ôl disgresiwn rheolwr a staff y cyfleuster) ac uchafswm o 2 sesiwn sy’n gallu cael eu harchebu bob wythnos, ni ellir ei ddefnyddio fel rhan o archeb bresennol gan glwb neu gynghrair.

NODYN: Nid yw pob slot achlysurol / cyhoeddus ar gael trwy'r cerdyn aur (dim ond slotiau sydd ar gael bydd ar y system archebu wrth archebu ar-lein / trwy'r ap)

Canolfan Hamdden Sancler

 • Ystafell Ffitrwydd *
 • Cwrt Tenis ***
 • Cwrt Sboncen ***
 • Cwrt Badminton ***

*bydd angen cwblhau cwrs sefydlu os nad ydych eisoes wedi bod ar gwrs o'r fath (dylid gofyn am hyn ar eich ymweliad cyntaf)

*os ydych rhwng 11 ac 13 oed bydd angen i chi fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol sydd dros 18 oed bob amser. Bydd yn ofynnol i'r oedolyn cyfrifol (boed yn aelod presennol neu'n aelod newydd) fod yn bresennol yn ymsefydlu'r plentyn hefyd. (Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu os caiff y cais ei gymeradwyo)

**amserau cyhoeddus yn unig (nid yw ar gael i’w ddefnyddio yn ystod archebion gan glybiau, cystadlaethau a digwyddiadau – cyhoeddir diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol)

***oriau tawel yn unig (yn ôl disgresiwn rheolwr a staff y cyfleuster) ac uchafswm o 2 sesiwn sy’n gallu cael eu harchebu bob wythnos, ni ellir ei ddefnyddio fel rhan o archeb bresennol gan glwb neu gynghrair.

NODYN: Nid yw pob slot achlysurol / cyhoeddus ar gael trwy'r cerdyn aur (dim ond slotiau sydd ar gael bydd ar y system archebu wrth archebu ar-lein / trwy'r ap)

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

 • Pwll Nofio **

*bydd angen cwblhau cwrs sefydlu os nad ydych eisoes wedi bod ar gwrs o'r fath (dylid gofyn am hyn ar eich ymweliad cyntaf)

*os ydych rhwng 11 ac 13 oed bydd angen i chi fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol sydd dros 18 oed bob amser. Bydd yn ofynnol i'r oedolyn cyfrifol (boed yn aelod presennol neu'n aelod newydd) fod yn bresennol yn ymsefydlu'r plentyn hefyd. (Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu os caiff y cais ei gymeradwyo)

**amserau cyhoeddus yn unig (nid yw ar gael i’w ddefnyddio yn ystod archebion gan glybiau, cystadlaethau a digwyddiadau – cyhoeddir diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol)

***oriau tawel yn unig (yn ôl disgresiwn rheolwr a staff y cyfleuster) ac uchafswm o 2 sesiwn sy’n gallu cael eu harchebu bob wythnos, ni ellir ei ddefnyddio fel rhan o archeb bresennol gan glwb neu gynghrair.

NODYN: Nid yw pob slot achlysurol / cyhoeddus ar gael trwy'r cerdyn aur (dim ond slotiau sydd ar gael bydd ar y system archebu wrth archebu ar-lein / trwy'r ap)

Canolfan Chwaraeon Coedcae

 • Ystafell Ffitrwydd *

*bydd angen cwblhau cwrs sefydlu os nad ydych eisoes wedi bod ar gwrs o'r fath (dylid gofyn am hyn ar eich ymweliad cyntaf)

*os ydych rhwng 11 ac 13 oed bydd angen i chi fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol sydd dros 18 oed bob amser. Bydd yn ofynnol i'r oedolyn cyfrifol (boed yn aelod presennol neu'n aelod newydd) fod yn bresennol yn ymsefydlu'r plentyn hefyd. (Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu os caiff y cais ei gymeradwyo)

**amserau cyhoeddus yn unig (nid yw ar gael i’w ddefnyddio yn ystod archebion gan glybiau, cystadlaethau a digwyddiadau – cyhoeddir diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol)

***oriau tawel yn unig (yn ôl disgresiwn rheolwr a staff y cyfleuster) ac uchafswm o 2 sesiwn sy’n gallu cael eu harchebu bob wythnos, ni ellir ei ddefnyddio fel rhan o archeb bresennol gan glwb neu gynghrair.

NODYN: Nid yw pob slot achlysurol / cyhoeddus ar gael trwy'r cerdyn aur (dim ond slotiau sydd ar gael bydd ar y system archebu wrth archebu ar-lein / trwy'r ap)