PROsiecT CYMUNEDAU

Prosiect Cymunedau

Mae'r 'Prosiect Cymunedol' yn un newydd sydd â'r nod o gael y teulu cyfan yn weithredol yn yr un lle, drwy weithgareddau hwyliog a chynhwysol.
O ymarfer sgiliau taflu a dal drwy gemau pêl hwyliog, i Sedd i 5k, i rygbi cerdded, ac unrhyw beth yn y canol, mae gan Dîm Cymunedau Actif amrywiaeth o weithgareddau i bawb eu mwynhau.

Mae oedran a'r gweithgareddau yn amrywio o ran y sir (Porth Tywyn, Garnant a Chaerfyrddin) felly gweler yr amserlenni presennol isod.

Rhaid i bawb gofrestru cyn y sesiwn drwy'r ddolen isod a nodwch, oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn ystod Covid-19, fod y niferoedd yn gyfyngedig.

Bydd pob sesiwn yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Covid cyfredol ac maent am DDIM!

De - Porth Tywyn - Yn dechrau Dydd Mercher 18fed o Dachwedd

Pa weithgareddau sydd ar gael ym Mhorth Tywyn?

  • Chwarae Actif / Aml Sgiliau
  • Rygbi Cerdded
  • Aml Chwaraeon
  • Aml Sgiliau
  • Sedd i 5K 

DE – PORTH TYWYN – DECHRAU  TACHWEDD 18fed  2020

DYDD

GWEITHGAREDD

BLE

PRYD

OEDRAN

 

 

Mercher

Chwarae Actif / Aml Sgiliau

MUGA Porth Tywyn

13:00 – 14:00

1 – 4*

Rygbi Cerdded

Clwb Rygbi Porth Tywyn

13:00 – 14:00

18+

Aml Chwaraeon

Clwb Rygbi Porth Tywyn

16:00 – 17:00

11 – 16

Aml Sgiliau

MUGA Porth Tywyn

16:00 – 17:00

7 – 11

Sedd i 5k

Clwb Rygbi Porth Tywyn

16:15 – 17:00

18+

* Fydd rhaid i oedolyn fod yn bresennol

Dwyrain - Garnant - Yn dechrau Dydd Mawrth 17eg Tachwedd

Pa weithgareddau sydd ar gael yn Garnant?

  • Sgiliau Chwaraeon
  • Cerdded

DWYRAIN – GARNANT – DECHRAU TACHWEDD 17eg  2020

DYDD

GWEITHGAREDD

BLE

PRYD

OEDRAN

Mawrth

Sgiliau Chwaraeon

MUGA Garnant

16:00 – 17:00

7-16

Cerdded

Cwrdd ym MUGA Garnant

16:00 – 17:00

18+

Gorllewin - Parc Caerfyrddin - Yn dechrau Dydd Mawrth 17eg Tachwedd

Pa weithgareddau sydd ar gael yng Nghaerfyrddin?

  • Sgiliau Corfforol
  • Gemau Hwyl
  • Sedd i 5K

GORLLEWIN–PARC CAERFYRDDIN – DECHRAU TACHWEDD 17eg  2020

DYDD

GWEITHGAREDD

BLE

PRYD

OEDRAN

 

Mawrth

Sgiliau Corfforol

Felodrom

16:15 – 17:15

2 – 9*

Gemau Hwyl

Felodrom

16:15 – 17:15

10 – 16

Sedd i 5k

Cwrdd ar y Felodrom

4:30 – 17:15

18+

 

 * Fydd rhaid i oedolyn fod yn bresennol

community project