Haf o Hwyl yn eich ardal chi!

Haf o Hwyl yn eich ardal chi!

Dewch i fod yn egnïol yr haf hwn gyda'n sesiynau gweithgareddau corfforol a chwaraeon CYNHWYSOL, HWYLIOG ac AM DDIM, mewn lleoliad yn agos atoch chi!

Dewch i fod yn egnïol yr haf hwn gyda'n sesiynau gweithgareddau corfforol a chwaraeon CYNHWYSOL, HWYLIOG ac AM DDIM, mewn lleoliad yn agos atoch chi!

Dewch i roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau gyda'r Tîm Cymunedau Actif fel rhan o fenter 'HAF O HWYL' Llywodraeth Cymru!

Bydd gweithgareddau yn addas i rai 2 - 24 oed a PHOB gallu a bydd yn gyfle gwych i roi cynnig ar chwaraeon newydd a dysgu sgiliau newydd wrth gadw'n iach a chael hwyl!

 

AMSERLEN (DYDD LLUN 19EG GORFFENNAF – DYDD GWENER 27AIN AWST)

*Bydd angen i blant dan 7 oed gael eu goruchwylio gan rhiant/gwarchodwr ar gyfer y sesiwn

Bydd sesiynau'n cael eu cynnal mewn glaw mân a byddwch yn derbyn hysbysiad drwy neges destun/e-bost am unrhyw sesiynau sydd wedi'u canslo oherwydd y tywydd.

*Sylwch y gall unrhyw newid yng nghyfyngiadau Covid y Llywodraeth arwain at ganslo sesiynau ar fyr rybudd.

Mae pob gweithgaredd am ddim a gofynnwn i chi ddod â'ch lluniaeth eich hun ac esgidiau a dillad addas.

DYDD LLUN

10:00 - 12:00: Parc Caerfyrddin

14:00 - 16:00: Cae Pêl droed Tymbl

DYDD MAWRTH

10:00 - 12:00: Ysgol Bryngwyn, Felinfoel

14:00 - 16:00: Clwb Rygbi Trimsaran

DYDD MERCHER

10:00 - 12:00: Maes Chwarae Amlddefnydd Bwlch

14:00 - 16:00: Maes Chwarae Amlddefnydd Porth Tywyn

DYDD IAU

10:00 - 12:00: Ysgol y Bedol

14:00 - 16:00: Clwb Rygbi Betws

DYDD GWENER

10:00 - 12:00: Parc Llanybydder

14:00 - 16:00: Y Pafiliwn, Pencader