Canolfan Chwarae Dan Do

Canolfan Chwarae Dan Do yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Mae Canolfan chwarae dan do newydd nawr ar agor yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ...

Mae'r ardal chwarae NEWYDD dair haen yn darparu amgylchedd chwarae diogel, ysgogol a fydd yn cadw'r plant wedi’i diddanu am oriau! Mae plant yn gallu dringo, cuddio a llithro wrth iddynt archwilio nodweddion hwylus gan gynnwys twneli, cerrig camu, pontydd rhaff, sleidiau a llawer llawer mwy!

Hefyd, mae gan yr ardal chwarae enfawr yma ardal benodol ar gyfer plant bach 0-3 oed.

Mae gan y ganolfan ardal eistedd sylweddol a chaffi, lle gall rhieni a gwarcheidwaid gwylio eu plant wrth iddynt fwynhau diod poeth neu oer o'r ardal weini - perffaith!

Prisiau (chwarae diderfyn am 2 awr)
O dan 12 mis - AM DDIM
1-2 oed - £2.00
3 oed a uwch - £3.60

Rhaid i rieni a gwarchedwyr aros yn y ganolfan chwarae trwy'r amser.

Oriau Agor Arferol
Llun - Gwener: 10am -7pm
Sadwrn: 10am - 5pm
Dydd Sul: 10am - 5pm

 

Cynllunio parti pen-blwydd? Dewch i ddathlu pen-blwydd eich plentyn gyda ni. Bydd y ganolfan chwarae ar gael ar gyfer partïon pen-blwydd. Bydd prisiau'n dechrau o £9.95 y plentyn.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch actifsirgar@sirgar.gov.uk

Dilynwch  ni ar ein cyfryngau cymdeithasol