16/03/2022

Uwchraddio ystafelloedd newid cyffrous yng nghanolfan hamdden Llanelli.

Bydd gwaith yn dechrau ar 21eg Mawrth i uwchraddio ystafelloedd newid canolfan hamdden Llanelli. Bydd y diweddariad hwn yn cynnwys gosod ciwbiclau ychwanegol a mwy o ddarpariaethau newid teulu.

Bydd yr ystafelloedd newid i fenywod yn cael eu hadnewyddu gyntaf, yn ystod y cyfnod hwn gofynnwn i gwsmeriaid ddefnyddio'r ystafelloedd newid i ddynion.

Bydd ystafelloedd newid y dynion yn symud i ystafelloedd newid ar ochr y pwll. Yn anffodus, ni fydd cawodydd i ddynion yn ystod cyfnod y gwaith.

Bydd arwyddion i'ch helpu i lywio tra bydd y newid hwn yn ei le.