Ymarfer 20 munud rhan uchaf y corff

02/06/2020

Hannah yn mynd â chi drwy ymarfer uchaf y corff, a addaswyd yn arbennig ar gyfer y cartref.
Mae hi wedi defnyddio rhai pwysau ysgafn ond gallwch ddod o hyd i ddewisiadau eraill drwy ddefnyddio tuniau o ffa neu boteli wedi'u llenwi o ddŵr.
Gobeithio y gwnewch chi fwynhau!