Reoliadau diweddara Lywodraeth Cymru

23/10/2020

 

Unwaith eto rydym mewn sefyllfa ansicr oherwydd Cofid-19, ac mae Tîm Cymunedau Actif dal yma i helpu Clybiau, Grwpiau a Sefydliadau Chwaraeon ym mha bynnag ffordd y gallwn.

 

Rwy'n sicr rydych yn ymwybodol o reoliadau diweddara Lywodraeth Cymru bydd yn cael ei weithredu rhwng 6pm heno tan 12:01 am ar 9fed Tachwedd. Yn anffodus, bydd hyn yn cael effaith ddwys ar chwaraeon cymunedol a gweithgaredd corfforol unwaith eto.

 

Yn yr un modd ag unrhyw newidiadau i reoliadau gall hwn achosi rhywfaint o ddryswch, felly rydym wedi cynnwys rhai dolenni defnyddiol y gallech eu rhannu â'ch aelodau i helpu i ddarparu eglurder ar y rhain.

I gael fideo cryno o'r rheoliadau ar weithgaredd, cliciwch yma. I weld manylion Llywodraeth Cymru ar y rheoliadau Torri Tân cliciwch yma. I weld Chwestiynau Cyffredin, sy’n rhoi manylion ychwanegol am weithgareddau a ganiateir yn ystod y cyfnod hwn cliciwch yma.

Mae Chwaraeon Cymru hefyd wedi cynhyrchu rhywfaint o ganllawiau y gallwch eu gweld yma yn ogystal â chyrchu'r tudalennau i'w Cronfa Cymru Actif.

 

Gobeithiwn y byddwch chi a'ch aelodau yn aros yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn a pheidiwch ag oedi cyn cysylltu os gallwn eich cefnogi gydag unrhyw beth.