Prosiect Beicio Cynghorau Tref a Chymuned

24/09/2021

Dilyn y llwyddiant diweddar o Taith Prydain yn Sir Gaerfyrddin, rydym am barhau I gefnogi, hyrwyddo a chynnig cyfleoedd beicio i gymunedau lleol.

‘Back on your bike’ yw cynllun beicio cymunedol sy'n galluogi oedolion i reidio, waeth beth fo'u hoedran, eu gallu neu eu profiad beicio. Bydd Actif yn gweithio mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned lleol i ddarparu cyfleoedd beicio a hyrwyddo ffordd iach o fyw. Bydd angen i gynghorau tref a chymuned fod yn gyfrifol am storio'r beiciau, cyflwyno sesiynau a chasglu data ar gyfer Actif.

Bydd y cynnig yn cynnwys:

  • Benthyciad o feiciau trydan a phedal am 8 wythnos
  • 1 cwrs arweinydd taith ar gyfer gwirfoddolwr
  • Mentora gan Swyddogion Oedolion Egnïol
  • Cyfeirio o blatfform cyfryngau cymdeithasol Actif Communities
  • Cefnogaeth a chyngor ar gyfer ceisio cyllid

Os ydych chi'n teimlo y byddai'ch tref a'ch cymuned yn elwa o'r cyfle hwn, llenwch y ddolen isod i gofrestru'ch diddordeb erbyn 15/10/2021.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â tim Cymunedau Actif.