Penwythnos Agored Canolfan Hamdden Llanelli

04/11/2022

Archebwch nawr ar gyfer Penwythnos Agored Canolfan Hamdden Llanelli

Dewch i brofi popeth sydd gan Actif i’w gynnig yng Nghanolfan Hamdden Llanelli yn ystod ein penwythnos agored rhad ac am ddim ym mis Tachwedd – dau ddiwrnod llawn hwyl, gweithgareddau AM DDIM!

Diwrnod 1: Dydd Sadwrn 12fed Tachwedd (08:00-16:30)

Diwrnod 2: Dydd Sul 13eg Tachwedd (08:00-16:30)

Archwiliwch a mwynhewch y cyfleuster gyda sesiynau rhithwir a byw Les Mills newydd ynghyd â llawer o ddosbarthiadau ffitrwydd eraill, gweithgareddau pwll nofio, offer gwynt ochr wlyb ac ochr sych, chwaraeon cerdded, Actif SENsport, Aqua stand up, chwaraeon raced a gweithgareddau plant i bob oed am ddim.

Cofrestrwch trwy gydol y penwythnos a mwynhewch dim ffioedd ymuno gan arbed hyd at £20.

Os nad oes gennych aelodaeth ar hyn o bryd, ymunwch ar-lein fel cwsmer talu-wrth-fynd ac archebwch y sesiwn am ddim sydd ar gael ar 12fed a 13eg Tachwedd. Yna gallwch chi uwchraddio'ch aelodaeth pan fyddwch chi'n ymweld â'r ganolfan.

Archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap i warantu eich lle.

Ar yr ap, cliciwch ar sgrin ganolfan hamdden Llanelli > dewis 'Archebwch le' / 'Gweithgareddau iau' / 'Neuadd chwaraeon' i ddod o hyd i'r sesiwn sydd wedi rhestri isod.

Pwll LLC

Amserlen o weithgareddau am ddim - ble a pryd? Dydd Sadwrn 12fed Tachwedd

Prif Bwll

08:00 - 09:00: Nofio lon

08:30 - 09:30: Nofio lon

09:30 - 10:30: Nofio i'r teulu

09:30 - 10:30: Nofio hamdden

10:30 - 11:30: Nofio i'r teulu

10:30 - 11:30: Nofio hamdden

10:30 - 11:30: Nofio lon

12:00 - 13:00: Offer gwynt pwll (ochr gwlyb)

13:00 - 14:00: Offer gwynt pwll (ochr gwlyb)

14:30 - 15:30: Nofio i'r teulu

14:30 - 15:30: Nofio hamdden

14:30 - 15:30: Nofio lon

15:30 - 16:30: Nofio i'r teulu

15:30 - 16:30: Nofio hamdden

15:30 - 16:30: Nofio lon

Pwll Bach

08:00 - 08:45: Cycl'H20

12:00 - 13:00: Offer gwynt (ochr gwlyb)

13:00 - 14:00: Offer gwynt (ochr gwlyb)

14:30 - 15:15: Babi a Fi Acwaafit

15:30 - 16:15: Cycl'H20

Neuadd Chwaraeon

09:15 - 10:15: Pel-droed Cerdded

09:30 - 10:30: Dawnsfit

10:30 - 11:30: Body Pump Byw (Les Mills)

11:45 - 12:45: Body Attack Byw (Les Mills)

13:00 - 13:45: Gemau Iau

13:00 - 13:45: Pel-droed Iau

13:00 - 13:45: Pel-rwyd Iau

13:00 - 13:45: Hoci Iau

14:00 - 15:00: Offer gwynt (ochr sych)

14:00 - 15:00: Pel-rwyd Cerdded

15:00 - 16:00: Offer gwynt (ochr sych)

15:00 - 16:00: Chwaraeon Raced

Stiwdio Dawns

08:15 - 09:15: Body Combat Rhithiol (Les Mills)

10:30 - 11:30: Ioga

12:00 - 12:45: Ffitrwydd Iau

13:30 - 14:30: Pilates

13:00 - 13:45: Body Balance Rhithiol (Les Mills)

Ystafell Sbin

08:15 - 09:00: MyRide Tour

10:15 - 11:00: MyRide Tour

12:15 - 13:00: MyRide Tour

15:15 - 16:00: MyRide Tour

Creche

09:15 - 10:00: Chwarae synhwyraidd

10:00 - 10:30: Amser Stori Actif

10:30 - 11:15: Chwarae synhwyraidd

11:15 - 12:00: Chwarae synhwyraidd

12:00 - 12:45: Chwarae synhwyraidd

Cyrtiau Sboncen

09:15 - 10:00: Beiciau Balans, Chwarae Meddal a Castell Bownsio

10:00 - 10:45: Beiciau Balans, Chwarae Meddal a Castell Bownsio

10:45 - 11:30: Beiciau Balans, Chwarae Meddal a Castell Bownsio

11:30 - 12:00: Amser Stori Actif

12:00 - 12:45: Beiciau Balans, Chwarae Meddal a Castell Bownsio

Amserlen o weithgareddau am ddim - ble a pryd? Dydd Sul 13eg Tachwedd

Prif Bwll

08:00 - 09:00: Nofio lon

08:30 - 09:30: Nofio lon

09:30 - 10:30: Nofio i'r teulu

09:30 - 10:30: Nofio hamdden

09:30 - 10:30: Nofio lon

10:30 - 11:30: Nofio i'r teulu

10:30 - 11:30: Nofio hamdden

10:30 - 11:30: Nofio lon

12:00 - 13:00: Offer gwynt pwll (ochr gwlyb)

14:30 - 15:30: Nofio i'r teulu

14:30 - 15:30: Nofio lon

14:30 - 15:15: Aqua Stand Up Ffitrwydd

15:30 - 16:30: Nofio am ddim i blant

15:30 - 16:15: Aqua Stand Up Ffitrwydd

Pwll Bach

08:00 - 09:00: Nofio pwll bach

09:30 - 10:30: Nofio i'r teulu

09:30 - 10:30: Nofio hamdden

10:30 - 11:30: Sesiwn Pwll LLAMA (Llanelli Autistic Mothers Association)

12:00 - 13:00: Offer gwynt pwll (ochr gwlyb)

14:30 - 15:30: Nofio i'r teulu

15:30 - 16:30: Nofio am ddim i blant

Neuadd Chwaraeon

09:30 - 10:30: Sesiwn Chwaraeon Offer gwynt LLAMA (Llanelli Autistic Mothers Association)

10:30 - 11:30: Actif SENSport

Stiwdio Dawns

08:15 - 09:15: Grit Rhithiol

09:30 - 10:30: Body Pump Rhithiol (Les Mills)

10:30 - 11:30: Bocsfit

11:30 - 12:30: Ioga

12:30 - 13:30: Dawns Aur

13:30 - 14:30: Babi a Fi Ffitrwydd

15:30 - 16:30: Body Balance Rhithiol (Les Mills)

Ystafell Sbin

08:15 - 09:00: MyRide Tour

10:15 - 11:00: MyRide Tour

12:15 - 13:00: MyRide Tour

15:15 - 16:00: MyRide Tour

Offer gwynt