Nodyn i glybiau chwaraeon yn ardal Dyffryn Aman

05/06/2023

Nodyn i glybiau chwaraeon yn ardal Dyffryn Aman

Ydych chi'n rhedeg, hyfforddi neu wirfoddoli mewn clwb chwaraeon yn ardal Dyffryn Aman?

Byddem wrth ein bodd yn siarad â chi ddydd Iau 8 Mehefin yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman neu drwy dimau am y gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd ar gae 3G a thrac newydd.

Sesiynau sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

10:00-11:00 cyfarfod wyneb yn wyneb

17:00-18:00 trwy alwad Timau ar-lein

18:15-19:15 cyfarfod wyneb yn wyneb

I gael rhagor o wybodaeth am fynychu’r sesiynau hyn e-bostiwch Hywel Thomas hywelthomas@sirgar.gov.uk neu Matthew Bailey mbailey@carmarthenshire.gov.uk 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.