NEWYDD Sesiwn ‘ADDYSGU eich plentyn i REIDIO BEIC'

17/09/2021

Mae ein sesiynau NEWYDD 'Addysgu eich plentyn i Reidio Beic' yn gyflwyniad i rieni i'r pasbort beicio, gan roi'r wybodaeth a'r awgrymiadau sylfaenol iddynt i gefnogi eu plant i ddysgu sut i reidio beic yn llwyddiannus.

Gall plant ddod â'u helmed a'u beic eu hunain i'r sesiwn.

Bydd y sesiynau, a gyflwynir gan diwtoriaid a hyfforddwyr brwdfrydig sydd â chymwysterau uchel, yn cael eu cynnal mewn dwy ran –

  • Mae'r plant yn cymryd rhan mewn Gweithgaredd Pasbort Beicio sy'n eu harwain drwy rai o'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnynt i reidio beic yn fedrus.
  • Mae'r rhieni'n cymryd rhan mewn trafodaethau ac yn cael awgrymiadau a syniadau ynghylch sut i oresgyn rhwystrau a allai ddigwydd wrth addysgu eu plant i reidio beic.

Dydyn nhw byth yn rhy ifanc 

Po gynharaf y mae plant yn dechrau dysgu sut i reidio beic, y mwyaf hyderus a brwdfrydig y maen nhw, sy'n golygu eu bod yn cadw'n iach ac yn egnïol drwy gydol eu hoes.

 

Pryd fydd y sesiynau yn digwydd?

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Llun 27ain Medi 16:30-17:15

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Llun 27ain Medi 16:30-17:15

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Llun 27ain Medi 16:30-17:15

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Mawrth 28ain Medi 16:30-17:15

 

Cost

£4.10 (am 1 sesiwn)

Fel arall, mae pasbort beicio'r rhaglen iau ar gael am £16.40 y mis fesul rhaglen (sy'n cynnwys 1 sesiwn yr wythnos)

 

Sut i archebu?

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol neu:

Lawrlwythwch yr ap 

 

Archebwch ar-lein