Mis Cerdded Cenedlaethol - Mai 2023

08/05/2023

Mis Cerdded Cenedlaethol - Mai 2023

Mae'r mis hwn yn Fis Cerdded Cenedlaethol. Cerdded yw un o'r ffyrdd hawsaf o wella ein hiechyd a chadw mewn cysylltiad â'n cymuned. A thrwy gyfnewid taith fer am daith gerdded fer, gallwch hefyd helpu i leihau llygredd aer, tagfeydd a pherygl ffyrdd – ac arbed rhywfaint o arian yn y broses!

Mae ein Swyddogion Actif Oedolion a’n Llysgenhadon Cymunedol yn cynnig sesiynau wythnosol, gan gynnwys Cerdded Lles a cerdded, siarad a rhedeg mewn nifer o leoliadau yn ardaloedd Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli.

Cliciwch ar y lleoliadau isod i gael rhagor o fanylion am beth, ble a phryd, a'r ddolen archebu.

Ardal Rhydaman

Taith Gerdded Lles Dinefwr

Taith Gerdded Lles Dinefwr

Dydd Mawrth 13:00-14:00

Parc Dinefwr

Book a Walk – West Wales Walking for Wellbeing

Taith Gerdded Lles Pontyberem

Taith Gerdded Lles Pontyberem

Dydd Mercher 11:00-12:00

Parc Pontyberem

Book a Walk – West Wales Walking for Wellbeing

Taith Gerdded Lles Rhydaman

Taith Gerdded Lles Rhydaman

Dydd Iau 18:00-19:00

Parc Rhydaman

Book a Walk – West Wales Walking for Wellbeing

Cerdded, Siarad a Rhedeg

Cerdded, Siarad a Rhedeg

Dydd Mawrth a Dydd Iau 10:00-11:00

Maes Chwaraeon Rhydaman, cwrdd bwys bowlio Dinefwr

Mwy o wybodaeth DWOwens@carmarthenshire.gov.uk

Ardal Llanelli

Taith Gerdded Lles Porth Tywyn

Taith Gerdded Lles Porth Tywyn

Dydd Mawrth 10:30-11:30

Harbwr Porth Tywyn

Book a Walk – West Wales Walking for Wellbeing

Taith Gerdded Lles Parc Howard

Taith Gerdded Lles Parc Howard

Dydd Mercher 13:30-14:00

Parc Howard - ger y brif mynedfa

Book a Walk – West Wales Walking for Wellbeing

Cerdded, Siarad a Rhedeg

Cerdded, Siarad a Rhedeg

Dydd Mawrth a Dydd Iau 09:30-11:00

Canolfan Hamdden Llanelli

Mwy o wybodaeth AHope@carmarthenshire.gov.uk

Ardal Caerfyrddin

Taith Gerdded Lles Sancler

Taith Gerdded Lles Sancler

Dydd Mercher 10:15

Maes Parcio Coach and Horses

Book a Walk – West Wales Walking for Wellbeing

Taith Gerdded Lles Caerfyrddin

Taith Gerdded Lles Caerfyrddin

Dydd Iau 11:15

Parc Caerfyrddin, mynedfa lon Morfa

Book a Walk – West Wales Walking for Wellbeing

Taith Gerdded Lles Hendy gwyn-ar-daf

Taith Gerdded Lles Hendy gwyn-ar-daf

Dydd Mawrth 10:00

Parc Dr Owen, Hendy gwyn-ar-daf

Book a Walk – West Wales Walking for Wellbeing