MAMAU GADEWCH I NI SYMUD

07/10/2020

Mae, Mamau Gadewch i ni Symud! yn brosiect newydd cyffrous sy'n dod i Sir Gaerfyrddin. Natur y prosiect yw i annog cerdded cymdeithasol i famau a phlant o fabanod hyd at oedran cyn-ysgol. Mae’r prosiect yn gyfle gwych i chi a'ch plentyn gymdeithasu wrth ddod yn egnïol gyda mamau eraill. Os hoffech chi fod yn fwy egnïol, teimlo'n iachach a ffurfio cyfeillgarwch newydd yna dewch i ymuno â ni.  Am fwy o wybodaeth neu archebu'ch lle cliciwch ar y ddolen!

Mamau Gadewch i ni Symud