21/09/2022

Beth yw 'Beat the Street'?

Mae Beat the Street yn troi Llanelli i fewn i gêm enfawr am 6 wythnos yn dechrau 28ain Medi, 2022. Ennillwch pwyntiau, gwobrau a darganfyddwch mwy am eich ardal trwy gerdded, rhedeg a beicio.

Mae'n bwysicach nag erioed i gadw'n egnïol. Gwisgwch eich esgidiau cerdded, pwmpiwch y teiars beic a pharatowch ar gyfer 28 Medi. Pa ffordd well o gael hwyl, mynd allan i'r awyr agored a rhoi hwb i'ch iechyd.

Casglwch cerdyn Beat the Street a swipiwch Beat Boxes ar draws eich cymuned.

Cyn bo hir bydd ysgolion yn dechrau dosbarthu deunyddiau i blant eu chwarae a bydd cardiau i oedolion ar gael mewn mannau dosbarthu.

Darganfyddwch fwy am sut i chwarae YMA:

I gael rhagor o wybodaeth am Beat the Street Llanelli ewch i: https://www.beatthestreet.me/llanelli