Lansio Llwybr Pwmpio Symudol!

27/07/2021

Fel rhan o ddatblygiad Actif o Feicio fel Camp Ffocws yn Sir Gaerfyrddin, cafodd Llwybr Pwmpio Symudol 48m newydd ei gyflwyno ym mis Mehefin - a fu'n bosibl drwy Chwaraeon Cymru.

Bydd y llwybr yn cael ei ddosbarthu i ysgolion uwchradd yn y sir gan ganiatáu i amrywiaeth o ddisgyblion ddod i roi cynnig arni, a'r gobaith yw y byddant yn dechrau beicio fel camp.  

Mae'r llwybr pwmpio, sydd wedi'i leoli yn ysgol Dyffryn Aman ar gyfer gweddill tymor Haf 2021, eisoes wedi bod yn boblogaidd iawn yn y cyfnod cyn eu 'Diwrnod Beicio i'r Ysgol.' Mae rhai disgyblion hyd yn oed wedi dod â'u sgwteri i mewn i ddefnyddio'r llwybr. Mae pawb wedi cael llawer iawn o hwyl hyd yn hyn ac mae'r llwybr yn rhoi opsiwn arall ar gyfer gweithgarwch corfforol i ddisgyblion.  

Mae'r llwybr yn rhan o'n hymdrechion parhaus i hyrwyddo beicio ac mae'n ffordd wych o ddefnyddio'r beiciau mynydd a brynwyd gan Gymunedau Actif ar gyfer pob ysgol uwchradd.  

Dywedodd Pennaeth Addysg Gorfforol Mr Phillip Bowen:

"Mae'r beiciau a'r llwybr pwmpio yn ffordd wych o annog plant nad ydynt yn mwynhau gemau tîm neu chwaraeon eraill i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.”