Her 1 Miliwn Munud Clybiau Actif

01/04/2021

YDY EICH CLWB YN BAROD AM HER?

Yn dilyn llwyddiant Her Ysgolion Actif a gyda chyfyngiadau yn lleddfu a darpariaeth chwaraeon dan 18 oed yn gallu ail-ddechrau mae hwn yn brosiect gwych i roi cychwyn da i’ch clwb!

Nod yr her yw bod aelodau'r clybiau'n cyflawni 1,000,000 o funudau actif ar y cyd ledled y sir.

Mae'r her yn cael ei lansio ym mis Mai, ac rydym yn gwahodd clybiau i gofrestru ar gyfer yr her!

Pwysig: Dim ond un person i gofrestru o bob clwb.

Mae'r her yn ffordd wych o ryngweithio ag aelodau eraill y clwb ac annog pawb i fod yn fwy actif yn ystod y cyfnod hwn!

Bydd yr her yn cael ei chynnal rhwng 1 Mai a 31 Mai 2021. Ar ôl cofrestru, bydd eich clwb yn cael targed o ran munudau i'w cwblhau yn seiliedig ar nifer yr aelodau sydd gan y clwb. Byddwch hefyd yn cael gwybodaeth i'w rhoi i'ch aelodau, er mwyn iddynt gofnodi eu munudau bob wythnos.

Gall aelodau eich clwb gofnodi munudau yn gwneud ystod o weithgareddau; yn ystod unrhyw sesiynau hyfforddiant (os yw'r cyfyngiadau COVID yn caniatáu hynny), cerdded, beicio, gweithgareddau yn yr awyr agored yn y cartref neu sesiynau ar-lein!

her

Os ydych yn credu bod eich clwb yn barod am yr her, dyma beth y mae angen ichi ei wneud -

1. Cofrestru eich clwb ar gyfer yr her (dim ond 1 person)

2. Hyrwyddwch yr her i'r HOLL aelodau a chofiwch ein tagio ar y cyfryngau cymdeithasol @Sportcarms ar Twitter / @Actif Sport and Leisure ar Facebook gan ddefnyddio'r hashnod #MillionActifMinutes neu #MiliwnMunudActif

3. Cyrhaeddwch darged disgwyliedig eich clwb. Bydd hwn yn cael ei anfon atoch ar ôl cofrestru.

Byddwch yn gallu cofrestru tan 5yp ddydd Gwener, 23 Ebrill. Ar ôl i'r clwb gofrestru'n llwyddiannus, byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth atoch am yr her.

I gael rhagor o wybodaeth am syniadau i fod yn egnïol gartref yn ystod cloi i lawr a helpu'ch clwb i gyrraedd eu targed, ymwelwch â'n sianel Youtube isod