Gweithgareddau Nadolig ym mis Rhagfyr a Ionawr

05/12/2022

Gweithgareddau yn y ganolfan

Siopa Nadolig am ddim i blant

Gwnewch siopa Nadolig ychydig yn haws eleni a gadewch i ni ofalu am eich un bach yng Nghlwb Gwyliau Actif mis Rhagfyr. Gollwng am 10yb a chasglu am 2yp! Chwarae, crefftau a gweithgareddau Nadolig.

Llanelli

Dydd Sadwrn 17eg Rhagfyr

10:00 – 14:00

£13.20

Oed 5-12

Partïon Nadolig

Parti Nadolig gyda hwyl chwyddadwy a chwarae meddal, gemau parti â thema, celf a chrefft a blwch siocled i fynd adref gyda chi.

Llanelli

Dydd Sadwrn 17eg Rhagfyr

10:00 – 12:00

Dyffryn Aman

Dydd Sadwrn 17eg Rhagfyr

10:00 – 12:00

Caerfyrddin

Dydd Gwener 16eg Rhagfyr

16:00 – 18:00

Llanymddyfri

Dydd Sadwrn 17eg Rhagfyr

10:00 – 12:00

Castell Newydd Emlyn

Dydd Sadwrn 17eg Rhagfyr

11:00 – 13:00

Partïon Nadolig yn y pwll

Caerfyrddin

Ymunwch a ni am sessiwn hwyl Atlantis ar thema'r Nadolig gyda cherddoriaeth Nadolig, cystadleuaeth goleuadau, dawns dwr Nadolig hefyd. Gellir archebu lleoedd ar yr ap o dan 'Sesiwn Nofio'. Plant dan 8oed gael eu goruchwylio. Isafswm oedran -5oed. Bydd trît melys i bob plentyn ei gasglu ar ôl y sesiwn.

Dydd Sul Rhagfyr 18fed
11:30 a 12:40

Plentyn £4.20
Oedolyn £6.40

Llanelli

Parti Nadolig gyda offer gwynt a gemau yn y pwll.

Dydd Sadwrn 17eg Rhagfyr

14:30 – 16:30

Llanymddyfri

Parti Nadolig gyda offer gwynt a gemau yn y pwll.

Dydd Sul 18fed Rhagfyr

10:00 – 12:00

Sesiwn Synhwyraidd

Caerfyrddin

Sesiynau ar thema'r Nadolig, wedi'u cynllunio i ysgogi synhwyrau eich plentyn. Yn cynnwys mynediad i ganolfan chwarae meddal, addas ar gyfer 0-3 oed.

Bob dydd Iau ym mis Rhagfyr
11:00 - 12:00
£4.20

Sesiynau chwarae anniben

Caerfyrddin

Byddwch yn llawen ac yn flêr! gyda gorsafoedd blêr ar thema'r Nadolig i'w harchwilio, hefyd yn cynnwys chwarae meddal, yn addas i blant 1-3 oed.

Bob dydd Llun ym mis Rhagfyr
11:00 - 12:00
£4.20

Clwb Gwyliau Actif Y Flwyddyn Newydd

Mae’r Clwb Gwyliau yn rhedeg pob gwyliau ysgol ac mae’n orlawn o weithgareddau hwyliog, ar gyfer plant 5-12 oed ac yn ffordd wych o gadw’n heini, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall ein hystod o weithgareddau gwyliau gynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll, celf a chrefft a gemau tîm.

 

Llanelli

Dydd Mawrth 3ydd Ionawr, Dydd Mercher 4ydd Ionawr, Dydd Iau 5ed Ionawr, Dydd Gwener 6ed Ionawr

08:30 – 17:30 (diwrnod llawn) 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

£26.80 (diwrnod llawn) £13.20 (hanner diwrnod)

Oed 5-12

Dyffryn Aman

Dydd Mawrth 3ydd Ionawr, Dydd Mercher 4ydd Ionawr, Dydd Iau 5ed Ionawr, Dydd Gwener 6ed Ionawr

08:30 – 17:30 (diwrnod llawn) 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

£26.80 (diwrnod llawn) £13.20 (hanner diwrnod)

Oed 8-12

Caerfyrddin

Dydd Mawrth 3ydd Ionawr, Dydd Mercher 4ydd Ionawr, Dydd Iau 5ed Ionawr, Dydd Gwener 6ed Ionawr

08:30 – 17:30 (diwrnod llawn) 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

£26.80 (diwrnod llawn) £13.20 (hanner diwrnod)

Oed 5-12

Llanymddyfri

Dydd Mawrth 3ydd Ionawr, Dydd Mercher 4ydd Ionawr, Dydd Iau 5ed Ionawr, Dydd Gwener 6ed Ionawr

08:30 – 17:30 (diwrnod llawn) 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

£26.80 (diwrnod llawn)

Oed 8-12

Sut i archebu?

Dim cyfrif gyda ni eto?

I wneud archebion gyda ni, yn gyntaf bydd angen i chi greu cyfrif iau. Gallwch wneud hyn trwy glicio yma.

  1. Dewiswch eich canolfan hamdden Actif agosaf
  2. Nesaf, dewiswch Talu Wrth fynd
  3. Nesaf, nodwch fanylion eich plentyn (nodwch eich cyfeiriad e-bost eich hun)
  4. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn derbyn e-bost gennym gyda manylion eich cyfrif a fydd yn cynnwys eich ID aelod (cadwch hwn yn ddiogel)
  5. Ailadroddwch gamau 1-3 os oes angen i chi gofrestru plentyn arall.

Nawr bod gennych gyfrif bydd angen i chi nawr greu cyfrinair ar gyfer pob cyfrif. I wneud hyn bydd angen i chi,

Cam 1

Cliciwch yma i ofyn am gyfrinair. Yn gyntaf, nodwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i greu cyfrif eich plentyn. Os oes gennych lawer o bobl yn gysylltiedig â'r un cyfeiriad e-bost, bydd yn gofyn ichi nodi'r ID Aelod yr ydych am ei ailosod. Rhowch ID yr Aelod a chlicio ar gofyn am gyfrinair.

Cam 2:

Anfonir e-bost atoch gyda dolen i greu cyfrinair newydd. Efallai y bydd angen i chi wirio'ch ffolderau sothach / sbam. Anfonir yr e-bost o carmarthenshire@leisurecloud.net

Cam 3:

Dilynwch y ddolen i greu cyfrinair i'ch plentyn. Rhaid i'r cyfrinair fod yn 8 nod o hyd a rhaid iddo gynnwys o leiaf 1 priflythyren, 1 llythyren fach, 1 nod arbennig (e.e.% ^ & *) ac 1 rhif. Ar ôl eu creu, cadwch hyn yn ddiogel gan y bydd angen y manylion hyn arnoch i archebu lle. Os oes gennych chi fwy o blant, bydd angen i chi ailadrodd camau 1-4 ar eu cyfer hefyd. Cofiwch ddefnyddio cyfrinair gwahanol ar gyfer pob aelod.

Cam 4

Ar ôl i chi ailosod y cyfrineiriau rydych chi nawr yn barod i archebu.

Cliciwch yma i gyrchu ein system ARCHEBU AR-LEIN

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair (bydd angen i chi ailadrodd y broses hon ar gyfer pob plentyn). Gallwch hefyd archebu trwy ein ap (chwiliwch am Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau) ond cofiwch y bydd angen i chi fewngofnodi / allgofnodi ar gyfer pob plentyn i archebu.

Cadwch fanylion cyfrif eich plentyn yn ddiogel oherwydd byddwch chi'n gallu defnyddio'r rhain i wneud archebion ar gyfer rhaglen dysgu nofio, rhaglenni gwyliau a mwy.

Wedi creu cyfrif o'r blaen ond ddim yn gallu cofio manylion mewngofnodi eich plentyn?

A oes gan eich plentyn gyfrif gyda ni eisoes? (e.e. ydyn nhw ar ein rhaglen dysgu nofio, a ydyn nhw wedi cofrestru o'r blaen ar gyfer pasbort / rhaglen wyliau neu ar aelodaeth cartref)

Os yw'ch plentyn eisoes wedi'i gofrestru ar ein system ond wedi anghofio gwybodaeth cyfrif, ebostiwch actif@sirgar.gov.uk