Gweithgareddau Nadolig ym mis Rhagfyr a Ionawr

20/11/2023

Gweithgareddau Iau Nadoligaidd yn ein Canolfannau Hamdden y Nadolig yma

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am i gadw'ch plant yn brysur yn y cyfnod cyn y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd!

Darganfyddwch hud y gwyliau yn ein canolfannau hamdden gyda gweithgareddau iau cyffrous y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd hon! O gelf a chrefft Nadoligaidd i hwyl 'inflatables', mae gennym ni lawer o ddigwyddiadau hwyliog a chyffrous i ddiddanu'r plantos yn ystod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Edrychwch ar ein calendr o ddigwyddiadau a gwnewch y Nadolig hwn yn un i’w gofio i’ch rhai bach!

Cliciwch ar y ganolfan hamdden i ddarganfod beth sy'n digwydd

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Parti Nadolig yn y pwll

Pryd: 16 Rhagfyr

Amser: 2.30yp - 3.30yp

Pris: £4.50 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

_____________________________________

Parti Offer Gwynt y Nadolig (yn y neuadd chwaraeon)

Pryd: 23 Rhagfyr

Mwynhewch barti thema Nadolig 90 munud gyda chastell neidio a gemau. Mae pob plentyn yn derbyn blwch dewis.

Amser: 12yp - 1.30yp

Cost: £7.40 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

____________________________________

Clwb Actif

Pryd: 3 - 5 Ionawr 2024

Mae'r Clwb Gwyliau yn ôl yn y Flwyddyn Newydd. Mae’r clwb yn orlawn o weithgareddau hwyliog, ar gyfer plant 5-12 oed ac yn ffordd wych o gadw’n heini, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Pris: £23 y diwrnod neu £14.10 am hanner diwrnod y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

______________________________________

Gwersio Nofio Dwys

Pryd: 2 - 5 Ionawr 2024

Amser: 9yb - 11yb

Mae ein Gwersi nofio dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Yn agored i blant newydd ac ar ein rhaglen Dysgu Nofio ar hyn o bryd.

Nifer cyfyngedig o leoedd - holwch yn gyflym.

Pris: £28.75 am y 4 diwrnod

Sut i archebu: Ebost i SwimmingLessonsAmmanford@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Swper gyda Sion Corn

Pryd: 7, 14 and 21 Rhagfyr

Mwynhewch barti Nadolig 2 awr ar thema'r Nadolig ac yna bwyd poeth a blwch dewis, a chewch gyfle i gwrdd â Siôn Corn.

Amser: 4yp - 6yp

Pris: £14.10 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

____________________________________

Parti Nadolig yn y pwll

Pryd: 16 Rhagfyr

Profwch wefr y cwrs ymosod pwmpiadwy enfawr yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. Darperir siacedi achub ar gyfer nofwyr nad ydynt yn hyderus, gyda lleiafswm oed o 5 oed a goruchwyliaeth yn ofynnol ar gyfer y rhai dan 8 oed. Mae pob plentyn yn cael cyfarfod Siôn Corn a derbyn blwch dewis.

Amser: 1.30yp - 2.30yp

Pris: £11.90 y plentyn a £6.40 y oedolyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

____________________________________

Offer Gwynt Atlantis

When: 16 a 17 Rhagfyr

Profwch wefr y cwrs ymosod pwmpiadwy enfawr yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. Darperir siacedi achub ar gyfer nofwyr nad ydynt yn hyderus, gyda lleiafswm oed o 5 oed a goruchwyliaeth yn ofynnol ar gyfer y rhai dan 8 oed.

Amser:
16eg Rhagfyr - amserau dechrau am 1.30yp, 2.40yp, 3.50yp a 5yp.

17eg Rhagfyr - amserau dechrau am 10.20yb, 11.30yb a 12.40yp.

Pris:
Oedolion £6.40
Plant £4.20
Teulu (2 oedolyn a 2 plentyn) £17.00

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

___________________________________

Parti Nadolig yn y ganolfan chwarae

Pryd: 23 Rhagfyr

Mwynhewch barti thema Nadolig 90 munud yn y canolfannau chwarae. Yn cynnwys pryd poeth, helfa bingo Nadolig o amgylch y rig a chelf a chrefft.

Amser: 11yb - 12.30yp

Pris: £11.90 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

_____________________________________

Parti Nadolig Lego yn y ganolfan chwarae

Pryd: 27 Rhagfyr

Mwynhewch barti thema Nadolig 90 munud yn y canolfannau chwarae. Yn cynnwys pryd poeth, helfa bingo Nadolig o amgylch y rig a chelf a chrefft.

Amser: 11yb - 12.30yp

Pris: £11.90 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

______________________________________

Parti Creu Pitsa

Pryd: 3 Ionawr 2024

Mwynhewch barti gwneud pitsa 90 munud. Byddwch yn greadigol trwy greu eich bocs pitsa, cyn gwneud eich pitsa eich hun - chi fydd yn penderfynu pa dopins i'w cynnwys. Tra bod y pitsa yn coginio mwynhewch chwarae rhydd yn y ganolfan chwarae.

Amser: 11yb - 12.30yp

Pris: £11.90 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

______________________________________

Clwb Actif

Pryd: 3 - 5 Ionawr 2024

Mae'r Clwb Gwyliau yn ôl yn y Flwyddyn Newydd. Mae’r clwb yn orlawn o weithgareddau hwyliog, ar gyfer plant 5-12 oed ac yn ffordd wych o gadw’n heini, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Pris: £23 y diwrnod neu £14.10 am hanner diwrnod y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

______________________________________

Gwersio Nofio Dwys

Pryd: 2 - 5 Ionawr 2024

Amser: 9.15yb - 11.15yb

Mae ein Gwersi nofio dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Yn agored i blant newydd ac ar ein rhaglen Dysgu Nofio ar hyn o bryd.

Nifer cyfyngedig o leoedd - holwch yn gyflym.

Pris: £28.75 am y 4 diwrnod

Sut i archebu: Ebost i SwimmingLessonsCarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Llanelli

Swper gyda Sion Corn (i gwsmeriaid ar y rhaglen sblash)

Pryd: 18 - 23 Rhagfyr

Mae'r swper noson sblash gyda Siôn Corn ar gyfer plant ar ein rhaglen dysgu nofio Sblash. Mwynhewch eich gwers nofio olaf y flwyddyn trwy gael swper gyda Siôn Corn. Bwyd poeth, ymweliad gan Siôn Corn a blwch dewis yn gynwysedig yn y pris.

Amser: 4yp - 7yp

____________________________________

Parti Offer Gwynt Nadolig (yn y neuadd chwaraeon)

Pryd: 23 Rhagfyr

Bydd pedwar o’n offer gwynt anhygoel allan a bydd y neuadd chwaraeon yn cael ei haddurno ar gyfer y Nadolig gydag ymweliad gan santa yn ei groto. Mae pob plentyn yn derbyn blwch dewis.

Amser: 11yb - 12.30yp

Pris: £11.90 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

____________________________________

Parti Nadolig yn y Pwll

Pryd: 23 Rhagfyr

Gwnewch sblash i mewn i'r Nadolig gyda'n offer gwynt yn y pwll am awr lawn o hwyl. Yn ogystal ag ymweliad gan Siôn Corn. Mae pob plentyn yn derbyn blwch dewis.

Amser: 1yp - 2yp

Pris: £11.90 y plentyn a £5.50 y oedolyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

____________________________________

Hwyl Offer Gwynt yn y pwll

Pryd: 30 Rhagfyr

Gwnewch sblash i mewn i'r Nadolig gyda'n offer gwynt yn y pwll am awr lawn o hwyl.

Amser: 1.30yp - 2.30yp

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

___________________________________

Hwyl Offer Gwynt (yn y neuadd chwaraeon)

Pryd: 30 Rhagfyr

Mwynhewch awr o hwyl chwyddadwy yn y neuadd chwaraeon. Bydd gennych bedwar offer gwynt i'w harchwilio. Bydd hefyd amrywiaeth o chwaraeon i roi cynnig arnynt hefyd.

Amser: 11yb - 12yp

Pris: £4.50 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

_____________________________________

Clwb Actif

Pryd: 3 - 5 Ionawr 2024

Mae'r Clwb Gwyliau yn ôl yn y Flwyddyn Newydd. Mae’r clwb yn orlawn o weithgareddau hwyliog, ar gyfer plant 5-12 oed ac yn ffordd wych o gadw’n heini, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Pris: £23 y diwrnod neu £14.10 am hanner diwrnod y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

______________________________________

Gwersio Nofio Dwys

Pryd: 2 - 5 Ionawr 2024

Amser: 9.30yb - 11yb

Mae ein Gwersi nofio dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Yn agored i blant newydd ac ar ein rhaglen Dysgu Nofio ar hyn o bryd.

Nifer cyfyngedig o leoedd - holwch yn gyflym.

Pris: £28.75 am y 4 diwrnod

Sut i archebu: Ebost i SwimmingLessonsLlanelli@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Parti Offer Gwynt Nadolig (yn y neuadd chwaraeon)

Pryd: 17 Rhagfyr

Mwynhewch barti thema Nadolig 90 munud gyda chastell neidio a gemau. Mae pob plentyn yn derbyn blwch dewis.

Amser: 11.30yb - 1yp

Cost: £7.40 y plentyn

____________________________________

Hwyl Castell Bownsio

Pryd: 24 Rhagfyr

Enjoy an hour of bouncy castle fun, great way or your little one to burn off some energy!

Amser: 11yb - 12yp

Pris: £4.50 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

____________________________________

Hwyl Offer Gwynt yn y pwll

Pryd: 28 Rhagfyr a 4 Ionawr 2024

Gwnewch sblash mewn i'r Nadolig gyda'n offer gwynt yn y pwll am awr lawn o hwyl.

Amser:
28 Rhagfyr: 2yp - 3yp

4 Ionawr: 2yp - 3yp

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

___________________________________

Clwb Actif

Pryd: 3 - 5 Ionawr 2024

Mae'r Clwb Gwyliau yn ôl yn y Flwyddyn Newydd. Mae’r clwb yn orlawn o weithgareddau hwyliog, ar gyfer plant 5-12 oed ac yn ffordd wych o gadw’n heini, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Pris: £23 y diwrnod neu £14.10 am hanner diwrnod y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

______________________________________

Gwersio Nofio Dwys

Pryd: 3 - 5 Ionawr 2024

Amser: 9yb - 10yb

Mae ein Gwersi nofio dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Yn agored i blant newydd ac ar ein rhaglen Dysgu Nofio ar hyn o bryd.

Nifer cyfyngedig o leoedd - holwch yn gyflym.

Pris: £20.10 am y 3 diwrnod

Sut i archebu: Ebost i SwimmingLessonsLlandovery@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Sancler

Parti Nadolig

Pryd: 15 Rhagfyr

Mwynhewch 90 munud o hwyl ar thema’r Nadolig gan gynnwys castell neidio, celf a chrefft y Nadolig, gemau Nadolig a danteithion.

Amser: 5yp - 6.30yp

Pris: £7.40 y plentyn

Sut i archebu: Archebu ar-lein neu ar yr ap

 

Sut i archebu?

Dim cyfrif gyda ni eto?

I wneud archebion gyda ni, yn gyntaf bydd angen i chi greu cyfrif iau. Gallwch wneud hyn trwy glicio yma.

  1. Dewiswch eich canolfan hamdden Actif agosaf
  2. Nesaf, dewiswch Talu Wrth fynd
  3. Nesaf, nodwch fanylion eich plentyn (nodwch eich cyfeiriad e-bost eich hun)
  4. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn derbyn e-bost gennym gyda manylion eich cyfrif a fydd yn cynnwys eich ID aelod (cadwch hwn yn ddiogel)
  5. Ailadroddwch gamau 1-3 os oes angen i chi gofrestru plentyn arall.

Nawr bod gennych gyfrif bydd angen i chi nawr greu cyfrinair ar gyfer pob cyfrif. I wneud hyn bydd angen i chi,

Cam 1

Cliciwch yma i ofyn am gyfrinair. Yn gyntaf, nodwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i greu cyfrif eich plentyn. Os oes gennych lawer o bobl yn gysylltiedig â'r un cyfeiriad e-bost, bydd yn gofyn ichi nodi'r ID Aelod yr ydych am ei ailosod. Rhowch ID yr Aelod a chlicio ar gofyn am gyfrinair.

Cam 2:

Anfonir e-bost atoch gyda dolen i greu cyfrinair newydd. Efallai y bydd angen i chi wirio'ch ffolderau sothach / sbam. Anfonir yr e-bost o carmarthenshire@leisurecloud.net

Cam 3:

Dilynwch y ddolen i greu cyfrinair i'ch plentyn. Rhaid i'r cyfrinair fod yn 8 nod o hyd a rhaid iddo gynnwys o leiaf 1 priflythyren, 1 llythyren fach, 1 nod arbennig (e.e.% ^ & *) ac 1 rhif. Ar ôl eu creu, cadwch hyn yn ddiogel gan y bydd angen y manylion hyn arnoch i archebu lle. Os oes gennych chi fwy o blant, bydd angen i chi ailadrodd camau 1-4 ar eu cyfer hefyd. Cofiwch ddefnyddio cyfrinair gwahanol ar gyfer pob aelod.

Cam 4

Ar ôl i chi ailosod y cyfrineiriau rydych chi nawr yn barod i archebu.

Cliciwch yma i gyrchu ein system ARCHEBU AR-LEIN

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair (bydd angen i chi ailadrodd y broses hon ar gyfer pob plentyn). Gallwch hefyd archebu trwy ein ap (chwiliwch am Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau) ond cofiwch y bydd angen i chi fewngofnodi / allgofnodi ar gyfer pob plentyn i archebu.

Cadwch fanylion cyfrif eich plentyn yn ddiogel oherwydd byddwch chi'n gallu defnyddio'r rhain i wneud archebion ar gyfer rhaglen dysgu nofio, rhaglenni gwyliau a mwy.

Wedi creu cyfrif o'r blaen ond ddim yn gallu cofio manylion mewngofnodi eich plentyn?

A oes gan eich plentyn gyfrif gyda ni eisoes? (e.e. ydyn nhw ar ein rhaglen dysgu nofio, a ydyn nhw wedi cofrestru o'r blaen ar gyfer pasbort / rhaglen wyliau neu ar aelodaeth cartref)

Os yw'ch plentyn eisoes wedi'i gofrestru ar ein system ond wedi anghofio gwybodaeth cyfrif, ebostiwch actif@sirgar.gov.uk