Gweithgareddau i blant dros y Nadolig yn eich Ganolfan Hamdden Actif leol

30/11/2021

Dewch i ymuno â ni am weithgareddau llawn hwyl ar gyfer y Nadolig yng nghanolfannau hamdden Llanelli, Caerfyrddin, Dyffryn Aman, Llanymddyfri a Castell Newydd Emlyn yn ystod mis Rhagfyr.

Mae'r gweithgareddau yn cynnwys Partion Nadolig, Hwyl yn y pwll a Clwb Gwyliau Actif (rhwng 4ydd - 23ain Rhagfyr)

GWEITHGAREDDAU YNG NGHANOLFAN HAMDDEN LLANELLI

Hwyl yn y Pwll (11eg Rhagfyr)

HWYL YN Y PWLL - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Hwyl a gemau ar thema’r Nadolig yn y pwll gydag offer gwynt a cherddoriaeth Nadoligaidd.

PRYD

Dydd Sadwrn 11eg Rhagfyr 

1:00yp - 2:00yp, 2:30yp – 3:30yp

OEDRAN

Oed 8+ (rhaid gallu nofio 2 hyd o’r pwll). Rhaid i blant 4-7 oed fod yng nghwmni oedolyn.

PRIS

£4.10 fesul plentyn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

Parti Nadolig (11eg Rhagfyr)

PARTI NADOLIG - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys castell bownsio, celf a chrefft Nadoligaidd a gemau llawn hwyl.

PRYD

Dydd Sadwrn 11eg Rhagfyr 

10:00yb – 12:00yp

OEDRAN

Oed: 0-11 oed (Mae’r gweithgareddau i blant 4 oed a hŷn ond gall brodyr a chwiorydd iau archebu lle hefyd)

PRIS

£4.10 fesul plentyn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

Clwb Gwyliau Actif (18fed, 20fed, 21ain, 22ain, 23ain Rhagfyr)

CLWB GWYLIAU ACTIF - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Mae Clwb Gwyliau Actif yn ôl yn ystod wythnos gyntaf gwyliau'r ysgol ym mis Rhagfyr ac mae'n llawn dop o weithgareddau hwyl i blant 5-12 oed. Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n egnïol, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Mae'r clwb yn cynnwys nifer o weithgareddau hwyliog o weithgareddau pwll a chelf a chrefft i gemau adeiladu tîm ac amrywiaeth o chwaraeon dan do ac awyr agored.

PRYD

Dydd Sadwrn 18fed Rhagfyr (08:30am - 12:30pm)

Dydd Llun 20fed Rhagfyr

Dydd Mawrth 21ain Rhagfyr

Dydd Mercher 22ain Rhagfyr

Dydd Iau 23ain Rhagfyr

8:30yb – 5:30yp (diwrnod llawn); 8:30yb - 12:30yp or 1:30yp - 5:30yp (hanner diwrnod)

OEDRAN

Oed: 5-12

PRIS

£25.60 fesul plentyn / fesul dydd

£10.80 fesul plentyn/ fesul hanner diwrnod (yb/yp)

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

GWEITHGAREDDAU YNG NGHANOLFAN HAMDDEN CAERFYRDDIN

Hwyl yn y Pwll (4ydd Rhagfyr)

HWYL YN Y PWLL - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Hwyl a gemau ar thema’r Nadolig yn y pwll gydag offer gwynt a cherddoriaeth Nadoligaidd.

PRYD

Dydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr 

2:30yp – 3:30yp

OEDRAN

Oed 8+ (rhaid gallu nofio 2 hyd o’r pwll). Rhaid i blant 4-7 oed fod yng nghwmni oedolyn.

PRIS

£4.10 fesul plentyn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

Parti Nadolig (10fed Rhagfyr)

PARTI NADOLIG - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys canolfan chwarae, celf a chrefft Nadoligaidd a gemau llawn hwyl.

PRYD

Dydd Gwener 10fed Rhagfyr 

4:00yp – 6:00yp

OEDRAN

Oed: 0-11 oed (Mae’r gweithgareddau i blant 4 oed a hŷn ond gall brodyr a chwiorydd iau archebu lle hefyd)

PRIS

£4.10 fesul plentyn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

Clwb Gwyliau Actif (18fed, 20fed, 21ain Rhagfyr)

CLWB GWYLIAU ACTIF - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Mae Clwb Gwyliau Actif yn ôl yn ystod wythnos gyntaf gwyliau'r ysgol ym mis Rhagfyr ac mae'n llawn dop o weithgareddau hwyl i blant 5-12 oed. Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n egnïol, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Mae'r clwb yn cynnwys nifer o weithgareddau hwyliog o weithgareddau pwll a chelf a chrefft i gemau adeiladu tîm ac amrywiaeth o chwaraeon dan do ac awyr agored.

PRYD

Dydd Sadwrn 18fed Rhagfyr

Dydd Llun 20fed Rhagfyr

Dydd Mawrth 21ain Rhagfyr

8:30yb – 5:30yp (diwrnod llawn); 8:30yb - 12:30yp or 1:30yp - 5:30yp (hanner diwrnod)

OEDRAN

Oed: 5-12

PRIS

£25.60 fesul plentyn / fesul dydd

£10.80 fesul plentyn/ fesul hanner diwrnod (yb/yp)

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

Canolfan Chwarae (Dyddiol)

CANOLFAN CHWARAEON YNG NGHANOLFAN HAMDDEN CAERFYRDDIN

Mae ardal chwarae dair haen yn darparu amgylchedd chwarae diogel, ysgogol a fydd yn cadw'r plant wedi'i diddanu am oriau! Mae plant yn gallu dringo, cuddio a llithro wrth iddynt archwilio nodweddion hwylus gan gynnwys twneli, cerrig camu, pontydd rhaff, sleidiau a llawr llawr mwy.

Hefyd, mae gan yr ardal chwarae enfawr yma ardal benodol ar gyfer plant bach 0-3 oed.

SESIYNAU AR GAEL

Mae sesiynau wedi'i archebu ymlaen llaw ar gael am 10:00yb, 11:30yb, 1:00yp, 2:30yp a 4:00yp yn yr wythnos.

10:00yb, 11:30yb, 1:00yb a 2:30yp ar y penwythnos.

Oherwydd cyfyngiadau a gallu cyfredol yn y ganolfan chwarae, rydym yn gyfyngedig o ran nifer yr oedolion. Gofynnwn, felly, nad yw nifer yr oedolion yn eich grŵp yn fwy na nifer y plant.

PRIS

£2.30 fesul plentyn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

Rhaid i chi archebu gan ddefnyddio manylion eich plentyn. Mae'r broses sut i creu cyfrir ar gael ar waelod y tudalen.

GWEITHGAREDDAU YNG NGHANOLFAN HAMDDEN DYFFRYN AMAN

Hwyl yn y Pwll (11eg, 18fed Rhagfyr)

HWYL YN Y PWLL - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Hwyl a gemau ar thema’r Nadolig yn y pwll gydag offer gwynt a cherddoriaeth Nadoligaidd.

PRYD

Dydd Sadwrn 11eg a 18fed Rhagfyr 

2:30yp – 3:30yp

OEDRAN

Oed 8+ (rhaid gallu nofio 2 hyd o’r pwll). Rhaid i blant 4-7 oed fod yng nghwmni oedolyn.

PRIS

£4.10 fesul plentyn / fesul sesiwn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

Parti Nadolig (12fed Rhagfyr)

PARTI NADOLIG - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys castell bownsio, celf a chrefft Nadoligaidd a gemau llawn hwyl.

PRYD

Dydd Sul 12fed Rhagfyr 

1:00yp – 3:00yp

OEDRAN

Oed: 0-11 oed (Mae’r gweithgareddau i blant 4 oed a hŷn ond gall brodyr a chwiorydd iau archebu lle hefyd)

PRIS

£4.10 fesul plentyn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

Clwb Gwyliau Actif (18fed, 20fed, 21ain, 22ain Rhagfyr)

CLWB GWYLIAU ACTIF - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Mae Clwb Gwyliau Actif yn ôl yn ystod wythnos gyntaf gwyliau'r ysgol ym mis Rhagfyr ac mae'n llawn dop o weithgareddau hwyl i blant 8-12 oed. Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n egnïol, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Mae'r clwb yn cynnwys nifer o weithgareddau hwyliog o weithgareddau pwll a chelf a chrefft i gemau adeiladu tîm ac amrywiaeth o chwaraeon dan do ac awyr agored.

PRYD

Dydd Sadwrn 18fed Rhagfyr (10:00am - 3:00pm)

Dydd Llun 20fed Rhagfyr

Dydd Mawrth 21ain Rhagfyr

Dydd Mercher 22ain Rhagfyr

8:30yb – 5:30yp (diwrnod llawn); 8:30yb - 12:30yp or 1:30yp - 5:30yp (hanner diwrnod)

OEDRAN

Oed: 8-12

PRIS

£21.50 fesul plentyn / fesul dydd

£10.80 fesul plentyn/ fesul hanner diwrnod (yb/yp)

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

GWEITHGAREDDAU YNG NGHANOLFAN HAMDDEN LLANYMDDYFRI

Parti Nadolig (19fed Rhagfyr)

PARTI NADOLIG - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys castell bownsio, celf a chrefft Nadoligaidd a gemau llawn hwyl.

PRYD

Dydd Sul 19eg Rhagfyr 

1:00yp – 3:00yp

OEDRAN

Oed: 0-11 oed (Mae’r gweithgareddau i blant 4 oed a hŷn ond gall brodyr a chwiorydd iau archebu lle hefyd)

PRIS

£4.10 fesul plentyn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

GWEITHGAREDDAU YNG NGHANOLFAN HAMDDEN CASTELL NEWYDD EMLYN

Parti Nadolig (11eg Rhagfyr)

PARTI NADOLIG - BETH SYDD WEDI'I CYNNWYS?

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys castell bownsio, celf a chrefft Nadoligaidd a gemau llawn hwyl.

PRYD

Dydd Sadwrn 11eg Rhagfyr 

11:00yb – 1:00yp

OEDRAN

Oed: 0-11 oed (Mae’r gweithgareddau i blant 4 oed a hŷn ond gall brodyr a chwiorydd iau archebu lle hefyd)

PRIS

£4.10 fesul plentyn

ARCHEBU

I archebu eich lle, archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap (Chwaraeon a Hamdden Actif) yn yr app store neu google play

SUT I ARCHEBU AR-LEIN NEU TRWY'R AP

I archebu'ch lle ar-lein cliciwch yma (gan ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi) neu trwy lawrlwytho ein app ar y app store neu google play  (chwiliwch am 'Actif Sport and Leisure') a dewis y ganolfan o'ch dewis.

Bydd angen i chi fewngofnodi fel aelod iau i archebu. Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i greu cyfrif ar gael isod.

Dim cyfrif gyda ni eto?

I wneud archebion gyda ni, yn gyntaf bydd angen i chi greu cyfrif. Gallwch wneud hyn trwy glicio yma.

  1. Dewiswch eich canolfan hamdden Actif agosaf
  2. Nesaf, dewiswch Talu Wrth fynd
  3. Nesaf, nodwch fanylion eich plentyn (nodwch eich cyfeiriad e-bost eich hun)
  4. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn derbyn e-bost gennym gyda manylion eich cyfrif a fydd yn cynnwys eich ID aelod (cadwch hwn yn ddiogel)
  5. Ailadroddwch gamau 1-3 os oes angen i chi gofrestru plentyn arall.

Nawr bod gennych gyfrif bydd angen i chi nawr greu cyfrinair ar gyfer pob cyfrif. I wneud hyn bydd angen i chi,

Cam 1

Cliciwch yma i ofyn am gyfrinair. Yn gyntaf, nodwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i greu cyfrif eich plentyn. Os oes gennych lawer o bobl yn gysylltiedig â'r un cyfeiriad e-bost, bydd yn gofyn ichi nodi'r ID Aelod yr ydych am ei ailosod. Rhowch ID yr Aelod a chlicio ar gofyn am gyfrinair.

Cam 2:

Anfonir e-bost atoch gyda dolen i greu cyfrinair newydd. Efallai y bydd angen i chi wirio'ch ffolderau sothach / sbam. Anfonir yr e-bost o carmarthenshire@leisurecloud.net

Cam 3:

Dilynwch y ddolen i greu cyfrinair i'ch plentyn. Rhaid i'r cyfrinair fod yn 8 nod o hyd a rhaid iddo gynnwys o leiaf 1 priflythyren, 1 llythyren fach, 1 nod arbennig (e.e.% ^ & *) ac 1 rhif. Ar ôl eu creu, cadwch hyn yn ddiogel gan y bydd angen y manylion hyn arnoch i archebu lle. Os oes gennych chi fwy o blant, bydd angen i chi ailadrodd camau 1-4 ar eu cyfer hefyd. Cofiwch ddefnyddio cyfrinair gwahanol ar gyfer pob aelod.

Cam 4

Ar ôl i chi ailosod y cyfrineiriau rydych chi nawr yn barod i archebu.

Cliciwch yma i gyrchu ein system ARCHEBU AR-LEIN

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair (bydd angen i chi ailadrodd y broses hon ar gyfer pob plentyn). Gallwch hefyd archebu trwy ein ap (chwiliwch am Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau) ond cofiwch y bydd angen i chi fewngofnodi / allgofnodi ar gyfer pob plentyn i archebu.

Cadwch fanylion cyfrif eich plentyn yn ddiogel oherwydd byddwch chi'n gallu defnyddio'r rhain i wneud archebion ar gyfer rhaglen dysgu nofio, rhaglenni gwyliau a mwy.

Wedi creu cyfrif o'r blaen ond ddim yn gallu cofio manylion mewngofnodi eich plentyn?

A oes gan eich plentyn gyfrif gyda ni eisoes? (e.e. ydyn nhw ar ein rhaglen dysgu nofio, a ydyn nhw wedi cofrestru o'r blaen ar gyfer pasbort / rhaglen wyliau neu ar aelodaeth cartref)

Os yw'ch plentyn eisoes wedi'i gofrestru ar ein system, anfonwch e-bost atom actif@carmarthenshire.gov.uk a byddwn yn eich helpu