Gweithgareddau - Gwyliau Hydref

25/10/2023

Clwb Gwyliau Actif (Oed 5 - 12)

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll a gemau tîm.

Ar gael: 8:30yb – 5:30yp (diwrnod llawn); 8:30yb - 12:30yp neu 1:30yp - 5:30yp (hanner diwrnod)

Parti Thema Calan Gaeaf (Oed 3 - 10)

Parti thema Calan Gaeaf 90 munud i gynnwys offer gwynt, bwyd poeth, Celf a chrefft Calan Gaeaf, gemau parti Calan Gaeaf, * canolfan chwarae

* Caerfyrddin yn unig

Gwersi Nofio Dwys

Mae gwersi Nofio Dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Bydd gwersi Nofio Dwys yn cael eu cynnig mewn canolfannau.

clwb
swim

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Amser: 08:30 – 17:30 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 neu 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

Pris: £28.00 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Parti Thema Calan Gaeaf

Dydd Llun 30ain Hydref (16:00 - 17:30) a Dydd Mawrth 31ain Hydref (12:00 - 13:30)

Pris: £11.90 y plentyn

Oed: 3-10

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Gwneud Pitsa

Dydd Gwener 3ydd Tachwedd (16:00 - 17:30) Sesiwn gwneud/addurno pitsa llawn hwyl sy’n cynnwys y ganolfan chwarae a phob plentyn yn addurno bocs pitsa eu hunain i’w fwyta yn ystod y sesiwn

Pris: £11.90 y plentyn

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Gwersi Nofio Dwys

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Time: Sesiynau Sblash a Ton rhwng 09:15 – 11:15 bob dydd

Pris: £33.50 am yr wythnos (30 munud y dydd)

I archebu ar gyfer Caerfyrddin, ebostiwch swimminglessonscarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

Offer Gwynt Atlantis

Dydd Sadwrn 28ain Hydref - Dydd Sul 29ain Hydref

Amser: 13:30, 14:40, 15:50, 17:00 (Dydd Sawrn) - 09:10, 10:20, 11:30, 12:40, 13:50 (Dydd Sul)

Pris: Oedolion - £6.40, Plant - £4.20

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch Caerfyrddin > dewiswch sesiynau nofio > dewiswch y dyddiad

Canolfan Hamdden Llanelli

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Amser: 08:30 – 17:30 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 neu 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

Pris: £28.00 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Parti Thema Calan Gaeaf

Dydd Sul 29ain Hydref (11:00 - 12:30) a Dydd Mawrth 31ain Hydref (15:00 - 16:30)

Pris: £11.90 y plentyn

Oed: 3-10

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Parti Pwll Thema Calan Gaeaf

Dydd Sul 29ain Hydref (12:00 - 13:30) a TDydd Mawrth 31ain Hydref (13:00 - 14:30)

Pris: £11.90 y plentyn

Oed: 3-10

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Gwersi Nofio Dwys

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Time: Sesiynau Sblash a Ton rhwng 09:30 – 11:00 bob dydd

Pris: £33.50 am yr wythnos (30 munud y dydd)

I archebu ar gyfer Llanelli, ebostiwch swimminglessonsllanelli@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Amser: 08:30 – 17:00 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 neu 13:00 - 17:00 (hanner diwrnod)

Pris: £23.50 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Parti Thema Calan Gaeaf

Dydd Sadwrn 28ain Hydref (12:00 - 13:30)

Pris: £7.40 per child

Oed: 3-10

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Gwersi Nofio Dwys

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Time: Sesiynau Sblash a Ton rhwng 09:00 – 11:00 bob dydd

Pris: £33.50 am yr wythnos (30 munud y dydd)

I archebu ar gyfer Dyffryn Aman, ebostiwch swimminglessonsammanford@carmarthenshire.gov.uk

Offer Gwynt yn y Pwll

Dydd Mawrth 31ain Hydref (11:15 - 12:00)

Pris: £4.50 y plentyn

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref, Dydd Mercher 1af Tachwedd, Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Amser: 08:30 – 17:00 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 neu 13:00 - 17:00 (hanner diwrnod)

Pris: £23.50 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Parti Thema Calan Gaeaf

Dydd Mawrth 31ain Hydref (12:00 - 13:30)

Pris: £7.40 per child

Oed: 3-10

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Parti Pwll Thema Calan Gaeaf

Dydd Iau 2ail Tachwedd (12:00 - 13:00)

Pris: £7.40 y plentyn

Oed: 3-10

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Gwersi Nofio Dwys

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Time: Sesiynau Sblash a Ton rhwng 09:00 – 10:00 bob dydd

Pris: £33.50 am yr wythnos (30 munud y dydd)

I archebu ar gyfer Llanymddyfri, ebostiwch swimminglessonsllandovery@carmarthenshire.gov.uk

Offer Gwynt yn y Pwll

Dydd Iau 2ail Tachwedd (10:00 - 11:00)

Pris: £4.50 y plentyn

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Castell Bownsio

Dydd Iau 2ail Tachwedd (10:00 - 11:00)

Cost: £4.50 y plentyn

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad