DWEUD EICH DWEUD AR YMARFER CORFF GRWP YN EIN HOLIADUR!

09/12/2020

Mae COVID-19 wedi tarfu'n sylweddol ar bob unigolyn a busnes yng Nghymru ac mae'n parhau i wneud, gan gynnwys ein canolfannau hamdden Actif, a oedd ar gau am wythnosau lawer yn gynharach eleni. Ers ailagor, rydym wedi cyflwyno gweithdrefnau newydd a mesurau cadw pellter cymdeithasol i gadw pawb yn ddiogel, yn iach ac yn egniol.

Ymarfer Corff Grwp - mae eich barn yn bwysig

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein Rhaglen Ymarfer Corff Grwp ac mae angen eich help arnom. Drwy lenwi'r holiadur byr isod bydd eich awgrymiadau a/neu ddewisiadau yn ein helpu i gynllunio, datblygu a threfnu ein hamserlenni / rhaglen ymarfer corff grwp yn y dyfodol.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig amser yn cwblhau'r holiadur ac rydym yn croesawu holiaduron sy'n cael eu llenwi ar ran pobl eraill hefyd.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Mercher 16 Rhagfyr 2020