Diwrnod Agored - Canolfan Hamdden Sancler

15/12/2023

Marciwch eich calendr ar gyfer 6ed Ionawr

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn gweithgareddau AM DDIM -  gyda ffocws iau a theulu - Dydd Sadwrn 6ed Ionawr rhwng 8yb a 4yp a fydd yn cadw'r teulu cyfan yn actif ac yn ddifyr.

Dyma’ch cyfle i brofi popeth sydd gan Ganolfan Hamdden Sancler i’w gynnig, gan gynnwys:

  • Offer Gwynt
  • Gweithgareddau Chwaraeon Iau
  • Celf a Chrefft
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd i'r Teulu (Ioga/Dawns/Cylchedau)
  • Sesiynau Campfa Dysgu i Godi Iau/Teulu
  • Caffi

Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw.

Ymunwch ar y diwrnod gydag aelodaeth debyd uniongyrchol a dim angen talu ffi ymuno, gan arbed dros £20 i chi.

Amserlen Diwrnod Agored Ionawr 2024

(Neuadd Chwaraeon) Sesiynau Offer Gwynt

09:00 - 09:30: Offer Gwynt

09:30 - 10:00: Offer Gwynt

10:00 - 10:30: Offer Gwynt

10:30 - 11:00: Offer Gwynt

11:00 - 11:30: Offer Gwynt

11:30 - 12:00: Offer Gwynt

12:00 - 12:30: Offer Gwynt

12:30 - 13:00: Offer Gwynt

13:00 - 13:30: Offer Gwynt

13:30 - 14:00: Offer Gwynt

14:00 - 14:30: Offer Gwynt

14:30 - 15:00: Offer Gwynt

15:00 - 15:30: Offer Gwynt

15:30 - 16:00: Offer Gwynt

(Neuadd Chwaraeon) Gweithgareddau Iau

09:00 - 09:30: Sgiliau ar gyfer Chwaraeon

10:00 - 10:30: Pel-droed Iau

11:00 - 11:30: Beiciau Balans

13:00 - 13:30: Sgiliau ar gyfer Chwaraeon

14:00 - 14:30: Pel-droed Iau

15:00 - 15:30: Beiciau Balans

(Y Gampfa) Taith a Dysgu i Godi

08:00 - 08:30: Taith

09:00 - 09:30: Taith

10:00 - 11:30: Dysgu i Godi

12:00 - 13:30: Dysgu i Godi

14:00 - 14:30: Taith

15:00 - 15:30: Taith

(Stiwdio Aml bwrpas) Dosbarthiadau Ffitrwydd

09:00 - 09:30: Ioga i'r teulu

10:00 - 10:30: Les Mills Born to Move

11:00 - 11:30: Cylchedau i'r teulu

12:00 - 12:30: Cylchedau i'r teulu

13:00 - 13:30: Les Mills Born to Move

14:00 - 14:30: Ioga i'r teulu

15:00 - 15:30: Coach by Colour (14+ oed)

(Ystafell Meithrin) Celf a Chrefft / Caffi

09:00 - 09:30: Celf a Chrefft

09:30 - 10:00: Celf a Chrefft

10:00 - 10:30: Celf a Chrefft

10:30 - 11:00: Celf a Chrefft

11:00 - 11:30: Celf a Chrefft

11:30 - 12:00: Celf a Chrefft

12:00 - 12:30: Celf a Chrefft

12:30 - 13:00: Celf a Chrefft

13:00 - 13:30: Celf a Chrefft

13:30 - 14:00: Celf a Chrefft

14:00 - 14:30: Celf a Chrefft

14:30 - 15:00: Celf a Chrefft

15:00 - 15:30: Celf a Chrefft

15:30 - 16:00: Celf a Chrefft

Celf a chrefft