Diwrnod Agored am ddim yn Canolfan Lles Pontiets – 22ain Gorffennaf 2024

09/07/2024

Diwrnod Agored am ddim yn Canolfan Lles Pontiets – 22ain Gorffennaf 2024

Nodwch eich calendr ar gyfer 22ain Gorffennaf

Ymunwch â ni yn Neuadd Les Pontiets y mis hwn am ddiwrnod llawn gweithgareddau AM DDIM. Ar Ddydd Llun 22ain Gorffennaf rhwng 10yb a 2yp, bydd Actif yn cynnal gweithgareddau a sesiynau a fydd yn cadw'r teulu cyfan yn egnïol ac yn ddifyr.

Dyma'r diwrnod agored cyntaf i gael ei gynnal ym Mhrosiect Lleoedd Actif; Mae prosiect newydd sydd wedi'i gynllunio i ddod â'r gymuned at ei gilydd yn dod â gweithgarwch Ffitrwydd, Iechyd a Phlant ynghyd.

Rydym wrth ein bodd yn croesawu pawb i'r neuadd i brofi ystod eang o weithgareddau a byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn ar bob sesiwn. Os ydych chi'n teimlo'n gryf am wella eich cymuned / os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, dewch i'n gweld ni i gael sgwrs am yr hyn y gallwn ei gynnig i chi.

 

Gweithgareddau drwy gydol y dydd yn cynnwys: 

  • Heriau ffitrwydd
  • Gweithgareddau 60+ Inc Bochia, cyrlio a Carnol
  • Gemau i Blant
  • Gweithgareddau Chwaraeon Iau
  • Beiciau Balŵns
  • Actif Unrhyw le
  • Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol
  • Atal Cwympiadau
  • Gweithdai Maeth a Rheoli Straen

 

Nid oes angen archebu ymlaen llaw, dim ond troi i fyny ac ymuno â ni am ddiwrnod llawn hwyl!

Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi!

Sesiynau ar yr amserlen

Amser

Sesiwn

10:00 – 11:00 

Amser Stori Actif (0-4 oed)

11:00 – 12:00 

Sgwrs Rheoli Straen

13:15 – 14:00 

Sgwrs Maeth