Diwrnod Agored Am Ddim - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

02/08/2022

Dewch i brofi popeth sydd gan Actif i’w gynnig yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman yn ystod ein diwrnod agored AM DDIM ar ddydd Sadwrn 6ed Awst (09:00-15:30) a dydd Sul 7fed Awst (09:00-15:30).

Archwiliwch a mwynhewch y cyfleuster gyda dosbarthiadau ffitrwydd ochr wlyb ac ochr sych, teithiau cyfleuster ac offer gwynt, yn ogystal â gweithgareddau i blant a chwaraeon cerdded i gyd am ddim ar y ddau ddiwrnod.

Cofrestrwch ar y diwrnod a mwynhewch dim ffi ymuno gan arbed hyd at £20.

Mae archebu ymlaen llaw ar gyfer pob gweithgaredd yn hanfodol. Archebwch ar-lein neu drwy lawrlwytho ap Actif i warantu eich lle.

Os nad oes gennych aelodaeth ar hyn o bryd, ymunwch ar-lein fel cwsmer talu-wrth-fynd ac archebwch y sesiynau rhad ac am ddim sydd ar gael ar 6ed a 7fed Awst.

Open Day

Amserlen o weithgareddau am ddim - ble a pryd? Dydd Sadwrn 6ed Awst

Gampfa

09:30 - 10:00: Pel fasged i blant

10:30 - 11:00: Sgiliau aml-chwaraeon

13:00 - 13:30: Ffitrwydd i'r teulu

Ystafell ffitrwydd - taith cyfleuster

09:30 - 10:00: Taith

10:30 - 11:00: Taith

11:30 - 12:00: Taith

12:30 - 13:00: Taith

13:30 - 14:00: Taith

14:30 - 15:00: Taith

Neuadd chwaraeon

09:30 - 10:00: Castell Bownsio a Chwarae Meddal

09:30 - 10:00: Kettlebells

10:30 - 11:00: Castell Bownsio a Chwarae Meddal

10:30 - 11:00: Cylchedau

12:00 - 12:30: Offer gwynt newydd

13:00 - 13:30: Offer gwynt newydd

14:00 - 14:30: Offer gwynt newydd

15:00 - 15:30: Offer gwynt newydd

Stiwdio

10:30 - 11:00: Ioga i ddechurewyr

12:00 - 12:30: Threshold

Stiwdio Sbin

09:30 - 10:00: Sbin

12:30 - 13:00: My Ride Virtual Spin

14:30 - 15:00: My Ride Virtual Spin

Prif Bwll

12:00 - 12:30: Aqua Boards Ffitrwydd

13:00 - 13:30: Aqua Boards Ioga

14:30 - 15:00: Offer gwynt

Pwll Bach

12:30 - 13:00: Swigod

14:30 - 15:00: Hwyl 'Float'

Amserlen o weithgareddau am ddim - ble a pryd? Dydd Sul 7fed Awst

Gampfa

09:30 - 10:00: Bocsffit

10:30 - 11:00: Pel-droed Iau

12:30 - 13:00: Pel fasged i blant

13:30 - 14:00: Sgiliau Chwaraeon

Ystafell ffitrwydd - taith cyfleuster

09:30 - 10:00: Taith

10:30 - 11:00: Taith

11:30 - 12:00: Taith

12:30 - 13:00: Taith

13:30 - 14:00: Taith

14:30 - 15:00: Taith

Neuadd chwaraeon

09:30 - 10:30: Pel-droed cerdded

10:00 - 10:30: Rygbi cerdded

10:30 - 11:00: Pel-rwyd cerdded

11:30 - 12:00: Beiciau Balans

12:00 - 12:30: Body Pump Ar Alw

13:00 - 13:30: Body Pump Byw

14:00 - 14:30: Body Balance Byw

Stiwdio

09:00 - 09:30: 'Workout of the Day'

10:30 - 11:00: Ioga Babi a Fi

13:30 - 14:00: Body Attack Ar Alw

Stiwdio Sbin

09:30 - 10:00: Les Mills The Trip

10:30 - 11:00: C B C

11:30 - 12:00: MyRide

13:00 - 13:30: MyRide

14:00 - 14:30: Les Mills The Trip

Prif Bwll

09:30 - 10:00: Rookies

10:30 - 11:00: Aqua Boards Plant

11:30 - 12:00: Aqua Boards

12:00 - 12:30: Aqua Boards

13:00 - 13:30: Offer gwynt

14:00 - 14:30: Offer gwynt

Pwll Bach

09:30 - 10:00: Swigod

10:00 - 10:30: Swigod

11:30 - 12:00: Babi a Fi Ffitrwydd yn y pwll

13:00 - 13:30: Hwyl 'Float'

14:00 - 14:30: Hwyl 'Float'