Diweddaraf Cau Canolfannau

18/12/2020

Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr am 18:45

Mae'r Prif Weinidog wedi cadarnhau y bydd Cymru yn symud i gyfyngiadau lefel 4 erbyn hanner nos ddydd Sadwrn, 19 Rhagfyr 2020. Bydd y cyfyngiadau hyn yn berthnasol i Gymru gyfan

Beth mae hyn yn ei olygu i Ganolfannau Hamdden Actif?

  • Bydd pob canolfan ar gau nes bod rhubydd pellach.
  • Bydd yr holl daliadau Debyd Uniongyrchol yn cael eu rhewi ac ni fydd unrhyw daliadau yn cael eu casglu ar gyfer mis Ionawr - nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau, byddwn yn gwneud trefniadau ar eich rhan.
  • Bydd yr holl gyfrifon sydd wedi'u rhewi yn parhau i fod wedi'u rhewi, gallwn eich sicrhau nad oes angen i chi wneud unrhyw beth i'ch cyfrif.
  • Bydd pob aelodaeth flynyddol (365, aelodaeth nofio flynyddol) a chardiau Safonol / Tocyn Hamdden Arbennig yn cael eu hymestyn am yr amser a gollir yn ystod y cyfnod pan fydd y canolfannau ar gau.
  • Bydd unrhyw un sydd wedi talu am weithgareddau neu wedi archebu llogi o 20 Rhagfyr ymlaen yn cael ei gredydu yn unol.
  • Bydd dyddiad ailagor yn cael ei gyhoeddi pan fyddwn yn gwybod mwy, a bydd hyn yn unol â chyhoeddiadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn cadw ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin yn gyfredol - cliciwch yma i gael mynediad

Lawrlwythwch ein ap er mwyn cael y newyddion diweddaraf yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r ap ar gael yn yr App Store ac yn storfa Google Play. Chwiliwch am Actif Sport and Leisure.

Mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel a rheoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.