DIM FFI YMUNO YM MIS 
MEDI A HYDREF 2021

11/10/2021

Trwy gydol mis Medi a mis Hydref, mae gennym hyrwyddiad DIM FFIOEDD YMUNO ar gael ar ein holl aelodaeth.

Ni fydd unrhyw un sy'n ymuno rhwng 1 Medi a 31 Hydref 2021 yn talu unrhyw ffi ymuno, gan arbed hyd at £20.

Aelodaeth

Aelodaeth Alwyd
Ar gael i aelwydydd o 2 oedolyn a hyd at 4 plentyn (17 oed ac iau). Hefyd yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n byw mewn llety a rennir. Defnydd llawn o'n Campfeydd, Dosbarthiadau ffitrwydd, Pyllau nofio.
£46 y mis

Aelodaeth Myfyriwr
Ar gael i fyfyrwyr llawn amser neu ran-amser. Yn cynnwys defnydd llawn o'n Campfeydd, Dosbarthiadau ffitrwydd, Pyllau nofio. £27.70 y mis

Aelodaeth Platinwm
Yn cynnwys defnydd llawn o'n Campfeydd, Dosbarthiadau ffitrwydd, Pyllau nofio. 
£36 y mis

Aelodaeth Corfforaethol
Yn cynnwys defnydd llawn o'n Campfeydd, Dosbarthiadau ffitrwydd, Pyllau nofio. Ar gael i weithwyr cwmnïau / sefydliadau sy'n gysylltiedig â'n cynllun corfforaethol - cliciwch yma am fwy o wybodaeth
£31 y mis

Dros 60
Ar hyn o bryd rydym yn cynnig aelodaeth am ddim 8 wythnos i unrhyw un 60+, cliciwch yma i ddarganfod mwy. Er mwyn manteisio ar y cynnig hwn, ewch i YMUNO a dewis opsiwn 'Actif 60+ Aelodaeth'. Bydd yr aelodaeth hon yn rhoi mynediad llawn i chi i'n Campfeydd, dosbarthiadau Ffitrwydd, pyllau nofio a sesiynau yn y gymuned (e.e. chwaraeon cerdded a mwy)

Aelodaeth Efydd
Yn cynnwys defnydd llawn o'n Pyllau nofio yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin, Llanelli, Dyffryn Aman a Llanymddyfri.
£25.60 y mis

Efydd Corfforaethol
Yn cynnwys defnydd llawn o'n Pyllau nofio yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin, Llanelli, Dyffryn Aman a Llanymddyfri. Ar gael i weithwyr cwmnïau / sefydliadau sy'n gysylltiedig â'n cynllun corfforaethol - cliciwch yma am fwy o wybodaeth
£22.60 y mis

Actif Unrhyw Le
Mae aelodaeth Actif Unrhyw le yn rhoi mynediad i chi i holl gynnwys dosbarth Ffrydio Byw ac Ar Alwad yn unig
£10 y mis

Sut i gofrestru ar gyfer aelodaeth?

 • Cliciwch YMUNO
 • Dewiswch eich ganolfan agosaf yn y gwymplen
 • Dewiswch dechrau / Ailgychwyn Aelodaeth
 • Yna dewiswch 'Aelodaeth mis' ar gyfer aelodaeth campfa a hollgynhwysol ac 'aelodaeth Nofio yn Unig' ar gyfer ein haelodaeth gysylltiedig nofio
 • Dewisodd aelodaeth o'r rhestr
 • Rhowch eich manylion a chadarnhewch fanylion talu.
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, byddwch nawr yn derbyn e-bost cadarnhau gennym a byddwch yn gallu mewngofnodi i archebu trwy ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru ar gyfer aelodaeth, cyfeiriwch at ein tudalen cwestiynau cyffredin.

Ar hyn o bryd rwy'n aelod wedi'i rewi, sut allaf ailgychwyn fy aelodaeth?

Newyddion gwych trwy gydol mis Medi a mis Hydref byddwch yn gallu ailgychwyn eich aelodaeth eich hun. Dyma sut rydych chi'n gwneud hyn;

 1. Yn gyntaf bydd angen i chi ailosod eich cyfrinair oherwydd bydd angen hwn arnoch yn ystod y broses ail-ymuno. I ailosod eich cyfrinair cliciwch yma, nodwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych pan ymunoch ag aelodaeth yn wreiddiol. Dilynwch y cyfarwyddyd ar y sgrin a'r cyfarwyddiadau rydych chi'n eu derbyn trwy e-bost i ailosod eich cyfrinair. Ar ôl i chi ailosod eich cyfrinair
 2. yn llwyddiannus, cadwch ef yn ddiogel.
 3. Nesaf, Cliciwch YMUNO
 4. Dewiswch eich canolfan agosaf yn y gwymplen
 5. Dewiswch 'Dechrau / Ailgychwyn Aelodaeth'
 6. Yna dewiswch 'Aelodaeth mis' (ar gyfer aelodaeth nofio yn unig e.e. Efydd / Efydd Corfforaethol dewiswch aelodaeth nofio yn unig o'r rhestr)
 7. Dewis aelodaeth o'r rhestr
 8. Gan eich bod yn aelod blaenorol nid oes angen i chi ychwanegu eich manylion sylfaenol; ewch i'r adran sy'n dweud 'Oes gennych chi Gyfeiriad E-bost a Chyfrinair?' Dewiswch OES a nodwch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair, yna cliciwch nesaf.
 9. Dylai eich holl fanylion ymddangos ar y sgrin nesaf, os oes angen diweddaru unrhyw un o'r rhain, diweddarwch ef. Fel arall, parhewch trwy ddewis nesaf.
 10. Rhowch ein manylion talu a chadarnhewch eich archeb
 11. Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, byddwch nawr yn derbyn e-bost cadarnhau gennym a byddwch yn gallu mewngofnodi i archebu trwy ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

Archebu

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer un o'n haelodau, rydych chi nawr yn barod i archebu. Y ffordd hawsaf o archebu yw trwy lawrlwytho ein ap, cliciwch isod i'w lawrlwytho;

App store logo  Google Play logo

Ar ôl ei lawrlwytho byddwch yn gallu dewis y ganolfan sydd orau gennych. I archebu, bydd yn eich annog i fewngofnodi, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost (a ddefnyddiwyd gennych wrth greu eich aelodaeth) ynghyd â'ch cyfrinair. Wedi anghofio'ch cyfrinair? Peidio â phoeni, gallwch ei ailosod yma. Ar ôl mewngofnodi i'r ap byddwch yn parhau i fewngofnodi, sy'n golygu na fydd angen i chi ddal ati i ychwanegu eich manylion bob tro y byddwch chi'n mynd i archebu neu reoli eich archebion.

Angen help o amgylch yr ap?

Rydym wedi cynnwys rhai awgrymiadau ar sut i ddefnyddio ein ap yn ein hadran canolfan gymorth, cliciwch yma (ewch lawr i 'App Help')

Archebu ar-lein

Fel arall, gallwch hefyd archebu lle yma ar y wefan. Cliciwch ar ARCHEBU a nodwch eich cyfeiriad e-bost (a ddefnyddiwyd gennych wrth greu eich aelodaeth) ynghyd â'ch cyfrinair. Os nad ydych wedi creu cyfrinair o'r blaen, cliciwch yma i fynd trwy ein camau cais am gyfrinair. Ar ôl i chi greu cyfrinair, ewch yn ôl i'r dudalen ARCHEBU a nodwch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair sydd newydd ei greu.