Digwyddiad 'Beicio i'r Ysgol' yn llwyddiant mawr yn Ysgol Dyffryn Aman

28/07/2021

Ar Dydd Iau 8fed Gorffennaf, cefnogodd tim Cymunedau Actif (Dwyrain) y digwyddiad 'Beicio i'r Ysgol' yn Ysgol Dyffryn Aman mewn ymgais i gael mwy o blant i fod yn egniol!

Fel Camp Ffocws i Sir Gaerfyrddin, braf oedd gweld dros 60 o ddisgyblion yn cymryd rhan ac yn ymuno a'r llwybr 5 milltir i'r ysgol, gan gael awyr iach, gwneud ymarfer corff a mwynhau'r golygfeydd. Roedd hwn yn ddiwrnod gwych yn annog plant i deithio i'r ysgol gan ddefnyddio ffyrdd amgen, yn enwedig pan fydd y tywydd yn braf!

Trefnwyd y digwyddiad gan yr athro Addysg Gorfforol Mr Talfan Davies, gyda chymorth Swyddog Cyfranogi Actif Daniel Mason.

"Roedd y wych gweld disgyblion a staff o Ysgol Dyffryn Aman yn manteisio i'r eithaf ar y cyfle i deithio i'r ysgol ar eu beiciau, fel rhan o'r diwrnod Beicio i'r ysgol blynyddol YDA, a oedd yn llwyddiant mawr.

"Gobeithio y bydd hyn yn helpu i hyrwyddo a chaniatau i ddisgyblion a staff newid arferion a chroesawu dull newydd o deithio, helpu i wella llesiant personol a chael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd leol," meddai Mr Davies.

Roedd Clwb Triathon a Beicio Rhydaman (ATAC) hefyd wrth law ar y diwrnod i godi ymwybyddiaeth o'r clwb a'r cyfleoedd beicio y maent yn eu cynnig yn ogystal a chefnogi drwy rannu eu harbenigedd a rheoli croesfannau ffyrdd i sicrhau diogelwch y disgyblion.

Diolch yn fawr iawn gan Actif i bawb a gymerodd ran!

Mae'r diwrnod 'Beicio i'r Ysgol' yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir gan yr ysgol ac rydym yn edrych ymlaen at fod yn rhan ohono eto y flwyddyn nesaf a chefnogi mentrau tebyg fel rhan o'n Strategaeth Camp Ffocws mewn ysgolion eraill ledled y sir.

cycling cycling2