31/08/2022

cynnig aelodaeth mis Medi

**Cynnig yn ddilys o 01/09/2022**

 

Mae Actif yn arbed arian i chi gyda'n cynnig mwyaf erioed. Ymunwch â ni drwy gofrestru ar gyfer aelodaeth aelwyd yn ystod Medi er mwyn arbed dros £90!

 • Mis Medi AM DDIM
 • Mis Hydref am hanner pris
 • Dim ffioedd ymuno

Chwilio am aelodaeth unigol? Gallwch dal arbed dros £64 pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer aelodaeth Platinwm sy'n rhoi mynediad diderfyn i chi i:

 • 6 champfa gydag offer o'r radd flaenaf
 • Dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos gan gynnwys dosbarthiadau Les Mills yn fyw ac yn rhithwir
 • Defnydd o'n 5 pwll nofio a 2 ystafell iechyd (Llanymddyfri, Caerfyrddin)
 • Sesiwn Sefydlu am ddim
 • Actif Unrhyw Le sy'n eich galluogi chi i wneud ymarfer corff ble bynnag a phryd bynnag y mae'n gyfleus i chi gyda fideos ar-alw

Peidiwch â cholli eich cyfle i fanteisio ar y cynnig anhygoel hwn, ymunwch ag Actif nawr!

*Telerau ac Amodau yn berthnasol.

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau'r Cynnig Aelodaeth ar gyfer mis Medi a Hydref

 

 1. Mae'r cynnig fel a ganlyn:
  • Talu dim byd am fis Medi,
  • Talu 50% o gost eich aelodaeth ddewisedig ar gyfer mis Hydref
  • Ni fydd ffi ymuno yn cael ei chodi ar aelodaeth berthnasol
 2. Mae'r cynnig ar gael i:
  • Aelodau newydd
  • Rhywun y mae ei aelodaeth wedi'i rhewi
  • Aelodau sy'n talu fesul sesiwn
  • Cwsmeriaid a oedd wedi canslo eu haelodaeth mwy na 1 mis yn ôl
 3. Nid yw'r cynnig hwn ar gael i:
  • Cwsmeriaid sydd wedi canslo eu haelodaeth lai na 1 mis yn ôl.
 4. Mae'r cynnig yn berthnasol i:
  • Platinwm,
  • Aelwyd,
  • Platinwm Corfforaethol,
  • Myfyriwr
  • Efydd
  • Efydd Corfforaethol
  • Sanclêr
  • Actif Unrhyw Le
 5. Mae arbediad o £90 yn seiliedig ar aelodaeth aelwyd am 2 fis, mae'r dadansoddiad isod:
  • £47+ £47 + ffi ymuno o £20 = £114
  • Cost y cynnig: £0 + £23.50 + £0 = £23.50
  • Cost arferol £114 – Cost y cynnig £23.50 = Arbed £90.50
 6. Os byddwch yn cofrestru ar ôl 18 Medi, byddwch yn talu'r gost is o 50% ar gyfer mis Hydref.
 7. Os byddwch yn cofrestru ar ôl 18 Hydref, byddwch yn talu'r gost is o 50% pro-rata ar gyfer gweddill mis Hydref a'r gost lawn ar gyfer mis Tachwedd.