12/12/2022

Beth am wneud Adduned Blwyddyn Newydd yn gynnar eleni?

Ymunwch â ni rhwng 26 Rhagfyr a'r 6 Ionawr i gael mis Ionawr am hanner pris heb orfod talu ffi ymuno! Gallech chi arbed dros £40

Cofiwch, po gynharaf y byddwch chi'n cofrestru, y mwyaf y byddwch chi'n ei arbed.

Cewch fynediad i'r canlynol:

 • 6 champfa gydag offer o'r radd flaenaf
 • Dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos yn cynnwys dosbarthiadau byw a rhithwir Les Mills.
 • Defnydd o 4 pwll nofio a 2 ystafell iechyd (Llanymddyfri, Caerfyrddin)
 • Sesiwn sefydlu am ddim
 • Dim contract!
Fitness class

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau'r Cynnig Aelodaeth Ionawr

 

 1. Mae'r cynnig fel a ganlyn:
  • Talu 50% o gost eich aelodaeth ddewisedig ar gyfer mis Ionawr
  • Ni fydd ffi ymuno yn cael ei chodi ar aelodaeth berthnasol
 2. Mae'r cynnig ar gael i:
  • Aelodau newydd
  • Rhywun y mae ei aelodaeth wedi'i rhewi
  • Aelodau sy'n talu fesul sesiwn
  • Cwsmeriaid a oedd wedi canslo eu haelodaeth mwy na 1 mis yn ôl
 3. Nid yw'r cynnig hwn ar gael i:
  • Cwsmeriaid sydd wedi canslo eu haelodaeth lai na 1 mis yn ôl.
 4. Mae'r cynnig yn berthnasol i:
  • Platinwm,
  • Aelwyd,
  • Platinwm Corfforaethol,
  • Myfyriwr
  • Efydd
  • Efydd Corfforaethol
  • Sanclêr
  • Actif Unrhyw Le
 5. Pan fyddwch yn cofrestru bydd gofyn i chi dalu gweddill mis Rhagfyr ar sail pro-rata.