Cyfleusterau Awyr Agored Actif ar agor ac archebion gweithgaredd iau

26/03/2021

Rydym ni ar agor! ‍
Mae llawer o gyfleusterau chwaraeon awyr agored Actif bellach ar gael ar gyfer archebion yn unol â rheoliadau (uchafswm o 6 person o 2 aelwyd yn gallu cwrdd yn yr awyr agored, heb gynnwys plant dan 11 oed)

Mae cyhoeddiad diwreddaraf y Prif Weinidog ar 26 Mawrth 2021 yn caniatáu gweithgaredd awyr agored wedi’i drefnu i bobl ifanc (18 oed ac iau) o Ddydd Sadwrn 27 Mawrth.

Cliciwch isod i ddarganfod mwy o wybodaeth am yr hyn sy'n agored, sut i archebu a Chwestiynau Cyffredin (FAQ's)

 

Beth mae hyn yn ei olygu i gyfleusterau awyr agored Chwaraeon a Hamdden Actif?

Cyrtiau Tennis yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 2 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (18 oed ac iau)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

Trac athletau yng Nghaerfyrddin
(Dim ond yn effeithio ar Drac Athletau Caerfyrddin)

- Ar agor i athletwyr elitaidd (trwy Athletau Cymru)

- Ar agor am archebion unigol

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (18 oed ac iau)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

Caeau Astrotyrff yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin a Llanelli

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 2 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (18 oed ac iau)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.