📢 CLYBIAU GYMUNED, DWEUD EICH DWEUD! 📢

14/10/2020

Dweud eich Dweud!

 

Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud am effaith COVID ar glybiau.

 

Bydd yr arolwg hwn, sy'n cael i gynnal gan y Sport Industry Research Centre (wedi'i gomisiynu gan Chwaraeon Cymru), yn rhoi cipolwg ar effaith economaidd COVID-19 ar glybiau, ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau.

 

Cliciwch yma i gwblhau'r arolwg neu sgroliwch i'r e-bost isod

 

Mae Atebion Clwb wedi cyhoeddi cyfres arall o gyrsiau ar-lein AM DDIM i gefnogi clybiau. Edrychwch ar y wefan i gael rhagor o wybodaeth.

 

Cofiwch ein bod ni yma hefyd i helpu i gefnogi clybiau! Os mae unrhyw ffordd y gallwn gefnogi chi ar eich taith i ddychwelyd i chwarae, megis cwbwlhau assessiad risg neu unrhyw faterion eraill fel recriwtio gwirfoddolwyr, ceisio am gyllid ac ati, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.