Clwb Pel-Droed Rhydaman - Cronfa Cymru Actif

21/12/2021

Mae Clwb Pêl-droed Rhydaman yn glwb pêl-droed cymunedol sy'n cynnig amrywiaeth o ddarpariaeth ar draws pob lefel o bêl-droed ar lawr gwlad a domestig yn Sir Gaerfyrddin.

Roedd darparu cyfleoedd ar gyfer eu 500 o aelodau sy'n amrywio o 5 i 45 oed wedi bod yn frwydr yn ystod pandemig Covid-19.

Gan fod y clwb wedi methu â chynhyrchu incwm yn ariannol am 18 mis, mae wedi bod yn dibynnu ar Gronfa Cymru Actif i achub y clwb yn ystod y cyfnod hwn.

Nawr drwy barhau i gefnogi cais Cronfa Cymru Actif lle cafodd y clwb £5,325, gallant bellach barhau â'r gwaith da sydd wedi'i wneud dros y 3-4 blynedd diwethaf gan ddychwelyd i weithgareddau'n ddiogel a darparu amgylchedd a phrofiad gwylwyr o'r radd flaenaf, gan lleihau'r gost cynnal a chadw o gynnal eu cyfleusterau.

Os hoffai eich clwb wneud cais am gyllid a bod angen cymorth arno, mae croeso i chi gysylltu â Thîm Cymunedau Actif drwy anfon neges e-bost at:

actifcommunities@sirgar.gov.uk

rhydaman