Canolfan Hamdden newydd Llanymddyfri yn agor ei drysau ar ôl y cyfyngiadau symud

30/04/2021

Bydd canolfan hamdden newydd sbon yn agor ei drysau am y tro cyntaf yn Llanymddyfri ddydd Llun, 3 Mai.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi'n sylweddol i ddod â chanolfan hamdden newydd i ogledd y sir, sy’n cynnwys campfa o'r radd flaenaf, neuadd chwaraeon, stiwdio ddawns a chyfleusterau cymunedol i'r ardal yn ychwanegol at y pwll nofio presennol.

Dyma'r ganolfan hamdden newydd gyntaf i gael ei lansio gan y cyngor sir ers blynyddoedd, gan gefnogi'r ymdrechion i helpu pobl i wella eu llesiant a darparu lle hamdden i bobl leol ac ymwelwyr.

Mae rhan o hen safle Ysgol Pantycelyn wedi cael ei haddasu i gynnwys y ganolfan hamdden newydd sy'n golygu y gall pobl bellach fanteisio ar fynediad hollgynhwysol i'r gampfa, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae campfa newydd sbon yn cynnwys offer o'r radd flaenaf gyda'r dechnoleg ddiweddaraf sy'n caniatáu i bobl syrffio'r we, gwylio'r teledu, mewngofnodi i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu wylio fideos YouTube wrth iddynt gadw'n heini.

Bydd sgriniau a fydd yn galluogi pobl i gymryd rhan mewn dosbarthiadau rhithwir sy'n cael eu cynnal gan hyfforddwyr yng nghanolfannau hamdden eraill y sir ar yr un pryd, a bydd amrywiaeth o feiciau chwilbedlo newydd yn galluogi dosbarthiadau chwilbedlo rhithwir a rhai dan ofal hyfforddwr gael eu cynnal.

Bydd neuadd chwaraeon, stiwdio ddawns ac ardal gemau amlddefnydd yn darparu cyfleusterau ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon a dosbarthiadau, gan gynnwys dosbarthiadau ffitrwydd wedi'u teilwra o dan y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Ymarfer Corff.

Dywedodd Pennaeth Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin, Ian Jones, fod yr awdurdod yn falch iawn o wella'r hyn sy'n cael ei gynnig o ran hamdden yn Llanymddyfri a'r ardal.

"Mae blynyddoedd lawer wedi mynd heibio ers i ni lansio canolfan hamdden newydd, ac rydym yn falch iawn o ddod â'r cyfleuster newydd hwn i Lanymddyfri," meddai. 
“Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol i ddarparu'r ganolfan hamdden newydd hon ac rwy'n siŵr y bydd pobl yn mwynhau ymweld i wella eu ffitrwydd neu fwynhau rhywfaint o amser hamdden mewn amgylchedd pwrpasol.

“Mae ein tîm Actif yn edrych ymlaen at agor y drysau ddydd Llun a chroesawu pobl i mewn, a gall ymwelwyr fod yn dawel eu meddwl o ran yr ystod o fesurau Covid-19 sydd ar waith i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau'n ddiogel.”

llc llc llc