14/04/2022

Bydd digwyddiad Cyfres insport: Beicio Para Actif yn cynnwys cyfleoedd beicio para a sgiliau sylfaenol yn Felodrom Caerfyrddin.

Bydd y cyfle yn addas ar gyfer unigolion 10+ oed os rydych chi eisiau dechrau beicio, newydd ddechrau, neu'n dymuno gwella gyda'r nod o gystadlu.

Dewch â'ch helmed eich hun ac os oes gennych chi offer beicio addasol yr hoffech eu defnyddio yn y sesiwn mae croeso i chi wneud hynny. Bydd amrywiaeth o feiciau wedi'u haddasu ar gael. Bydd Tîm Llwybr Perfformiad ChAC yn cefnogi'r digwyddiad.

Bydd y cyfle yn canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd i unigolion â namau corfforol a gweledol.

Bydd sesiynau Beicio Para Actif parhaus yn cael eu cynnal bob pythefnos 10:00-12:00yp (£3.70 y sesiwn).

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â LPudner@Carmarthenshire.gov.uk