Ar ôl y cyfnod atal byr: Chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru 🤽

06/11/2020

CHWARAEON AWYR AGORED 

  • Gall hyd at 30 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau trefnus yn yr awyr agored, ond bydd angen i'r trefnwyr gymryd pob cam rhesymo i leihau'r risg o ledaenu'r feirws.  
     
  • NID YW plant dan 11 oed a’r rhai sy'n trefnu'r gweithgaredd (fel hyfforddwyr) yn gynwysedig yn y niferoedd yma. 
  • Rhaid dilyn canllawiau a gyhoeddir gan gyrff rheoli. 


GWEITHGARWCH DAN DO 

  • Bydd hyd at 15 o bobl yn gallu cymryd rhan mewn gweithgaredd grŵp dan do trefnus, a bydd ymarfer corff dan do unigol yn parhau i gael ei ganiatáu fel cyn y cyfnod atal byr. 

Fodd bynnag, mae dau ychwanegiad pwysig i'w nodi: 

  • NID YW plant dan 11 oed a’r rhai sy'n trefnu'r gweithgaredd (fel hyfforddwyr) yn gynwysedig yn y niferoedd yma. Dim ond cyfyngiadau’r lleoliad (gofod) fydd yn cyfyngu ar nifer y plant dan 11 oed a all gymryd rhan yn gyfreithlon, a’r angen am ddigon o oedolion i fod yn bresennol i oruchwylio. Dylech ddefnyddio cyfarwyddyd UK Active i benderfynu ar y nifer mwyaf a ganiateir yn y lleoliad (gofod) sydd ar gael. 
  • Bydd yr un grwpiau o 15 o bobl yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau trefnus dan do gan ddefnyddio cyfarwyddyd UK Active i benderfynu ar y nifer mwyaf a ganiateir yn y lleoliad (gofod) sydd ar gael. 

CHWARAEON ELITAIDD 

Bydd chwaraeon elitaidd a ataliwyd yn ystod y cyfnod atal byr yn gallu ailddechrau. Dylai athletwyr a hyfforddwyr wedi’u dynodi yn y grŵp hwn gysylltu â'u corff rheoli i gael rhagor o arweiniad a chefnogaeth. 

Ffynonellau gwybodaeth a chymorth

 

Nod Cronfa Cymru Actif yw diogeluparatoi sicrhau cynnydd clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru drwy bandemig Covid-19 ac i’r dyfodol.

Os mae hwn yn effeithio eich clwb ac mae unrhyw ffordd y gallwn gefnogi chi ar eich taith i ddychwelyd i chwarae neu unrhyw faterion eraill fel sicrhau fod gennych ‘Profi, Olrhain, Diogleu’ mewn lle, cwblwhau assesiad risg, recriwtio gwirfoddolwyr, ceisio am gyllid ac ati, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.