Apêl Teganau Nadolig

22/11/2023

Apêl Teganau Nadolig

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi lansio ei Apêl Teganau Nadolig flynyddol sy'n helpu cannoedd o deuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio prynu teganau neu anrhegion i'w plant.

Y llynedd, cefnogodd yr Apêl fwy o deuluoedd nag erioed a oedd yn cael trafferthion ariannol a dosbarthwyd mwy na 9,900 o anrhegion i 1,650 o blant.

Mannau casglu yn cynnwys Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Llanelli, Sancler a Castell Newydd Emlyn.

Darllenwch mwy yma