1 Wythnos ar ol i enwebu yng Nghwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2021

14/10/2021

Ydych chi'n adnabod unigolyn, hyfforddwr, gwirfoddolwr, clwb neu ysgol sydd wedi dangos cyflawniadau chwaraeon rhagorol? Sicrhewch fod eu hymdrechion yn cael eu cydnabod trwy eu henwebu ar gyfer gwobr.

Bob blwyddyn mae Gwobrau Chwaraeon blynyddol mawreddog Actif Sir Gaerfyrddin yn rhoi cyfle inni gydnabod a dathlu talent chwaraeon sydd gennym yma yn Sir Gaerfyrddin gan ddynion a menywod chwaraeon, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ymroddedig, y mae pob un ohonynt yn gwneud i chwaraeon ddigwydd yma yn y sir.

Eleni, rydym hefyd yn chwilio am unigolion, timau a chlybiau sydd, er gwaethaf pandemig COVID, wedi goresgyn adfyd i ysbrydoli eraill i fod yn egnïol yn ystod y cyfnod gloi.

Mae'r cyfri wedi dechrau i ddod o hyd i enillwyr 2021 a fydd yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener 4ydd Chwefror 2022.

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n gymwys fod un ai:

  • wedi'u geni yn y Sir,
  • yn byw yn y Sir ar hyn o bryd neu'n
  • cynrychioli Clwb neu Ysgol o'r Sir

Gellir enwebu athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ar gyfer mwy nag 1 wobr. Rydym yn chwilio am gyflawniadau ym mhob categori o fis Medi 2019 i fis Awst 2021.

BYDD ENWEBIADAU AR CAU AR DYDD GWENER 22AIN HYDREF

 

Mwy am y categoriau ac enwebwch