image ap newydd

CYFLWYNO EIN APP NEWYDD

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein bod wedi lansio ein ap newydd sbon!

Mae'r ap newydd yn eich galluogi i weld amserau dosbarthiadau ffitrwydd a nofio, archebu lle ar unrhyw adeg ble bynnag y boch, a chael y newyddion diweddaraf ar flaenau eich bysedd.

Er mwyn cael mynediad i'r ap, bydd angen eich rhif aelodaeth a'ch rhif pin (yr un manylion yr ydych chi'n eu defnyddio ar hyn o bryd i fewngofnodi i 'Book Online'). Mae hyn yn golygu y byddwch wedi mewngofnodi'n i'r ap ac ni fydd angen ichi gofnodi eich manylion bob tro rydych yn archebu lle.

PAM LAWRLWYTHO'R AP?  WEL, MAE NIFER O RESYMAU PAM Y BYDDWCH AM WNEUD HYNNY!

  1. Archebu dosbarthiadau'n syth
  2. Gweld yr amserau nofio diweddaraf
  3. Cynigion arbennig
  4. Heriau
  5. Y newyddion diweddaraf

Mae'r ap ar gael yn yr App Store ac yn storfa Google Play.
Chwiliwch am Actif Sport and Leisure

Google Play store logo App Store logo

 

LAWRLWYTHWCH I ENNILL!

Trowch eich hysbysiadau ymlaen i ennill.  Dros yr ychydig fisoedd nesaf, byddwn yn rhoi allan llu o Wobrau Actif.  I ENNIL, byddwn yn danfon allan hysbysiadau gwthio a bydd yn cynnwys cod arbennig.

Bydd gwobrau'n cynnwys;

  • Bagiau rhodd
  • Aelodaethau AM DDIM
  • Partion pen-blwydd AM DDIM (ar gyfer hyd at 12 o blant)
  • Wythnos AM DDIM yn ein Clwb Gwyliau Actif
  • Rhaglen o wersi nofio am gyfnod o 3 mis AM DDIM