CROESO NOL I ACTIF!

OEDDECH CHI WEDI AILDDECHRAU EICH AELODAETH RHWNG 10 AWST A 19 RHAGFYR 2020?

Os gwnaethoch chi ailgychwyn eich aelodaeth ac archebu sesiynau rhwng 10 Awst 2020 a chyn cau ar 19eg Rhagfyr 2020, ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd eich aelodaeth Debyd Uniongyrchol yn ailgychwyn yn awtomatig a chymerir y taliad cyntaf ar 1 Mai (neu'r diwrnod gwaith nesaf) oni bai eich bod yn penderfynu rhewi neu ganslo'ch aelodaeth. Os ydych chi am rewi'ch aelodaeth bydd angen i chi anfon e-bost atom actif@carmarthenshire.gov.uk gan nodi eich bod am rewi. Os ydych chi'n dymuno canslo'ch aelodaeth gallwch chi wneud hynny trwy'ch banc.

Archebion*

Os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw archebion, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd i ARCHEBU (trwy'r wefan) neu glicio ar y botymau trwy'r ap.

Efallai y cewch eich annog i ailosod eich cyfrinair os nad ydych wedi mewngofnodi ers tro. Dilynwch y broses gam wrth gam i greu eich cyfrinair 8 cymeriad newydd y bydd angen iddo gynnwys cymeriad achos is, cymeriad achos uchaf, rhif a chymeriad arbennig fel rhan o'ch cyfrinair 8 cymeriad, cliciwch yma i ailosod eich cyfrinair

* Gall aelodau Debyd Uniongyrchol archebu sesiynau hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw, gall aelodau Talu Wrth Fynd archebu hyd at 5 diwrnod ymlaen llaw. *

AELODAETH SYDD WEDI RHEWI A AILDDECHRAU EICH AELODAETH ACTIF

Yn barod i ailgychwyn eich aelodaeth? Os yw'ch aelodaeth wedi'i rhewi ers mis Mawrth 2020 ac na wnaethoch ailgychwyn eich aelodaeth rhwng 10 Awst 2020 a chyn cau ar 19eg Rhagfyr 2020, a allwn ofyn ichi lenwi'r ffurflen isod. Byddwch yn ymwybodol NAD yw cwblhau'r ffurflen yn ailgychwyn eich aelodaeth yn awtomatig. Caniatewch i aelod o'r tîm gysylltu â chi i drafod eich aelodaeth a chymryd taliad dros y ffôn. Ein nod yw cysylltu erbyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf (Llun-Gwener)

e.g. 08/08/1987

YMUNO AG ACTIF FEL AELOD NEWYDD

Ydych chi'n meddwl ymuno â ni gydag aelodaeth debyd uniongyrchol neu gyfrif talu wrth fynd? Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'ch Canolfan Hamdden Actif leol am y tro cyntaf yn fuan!

Dilynwch y camau isod i ymuno â ni;

  • Cliciwch YMUNO
  • Dewiswch Safle o'r gwymplen (dewiswch y ganolfan sydd orau gennych)
  • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
  • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
  • Dewiswch yr aelodaeth o'ch dewis o'r rhestr
  • Gan eich bod eisoes yn aelod ni fydd angen i chi ychwanegu eich manylion, ticiwch Oes, mae gen i ID a PIN Aelod a nodwch eich manylion
  • Parhewch i ychwanegu eich manylion a chadarnhau manylion talu
  • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, bydd gennych fynediad i'r platfform Actif Unrhyw le nawr

Aelodaeth wedi rhewi

Os nad ydych yn barod i ailgychwyn eich aelodaeth, nid yw hynny'n broblem, byddwn yn cadw'ch cyfrif wedi'i rewi am ychydig yn hirach. Nid oes angen i chi ein hysbysu os ydych yn dymuno parhau i rewi.

Mantais gwneud hyn yw y gallwch barhau i gael mynediad i'n canolfannau hamdden ac archebu gweithgareddau ar sail Talu wrth Fynd. Fel aelod wedi'i rewi bydd gennych hawl i ostyngiad o 10% oddi ar ddosbarthiadau (dan do / awyr agored), sesiynau campfa, sesiynau nofio a gweithgareddau eraill.