Byddwch yn Actif Unrhyw Le!

Mwynhewch gynnwys llif byw / ar-lein diderfyn y gallwch ei wneud yn unrhyw le, bob dydd o'r wythnos.

Arweinir y dosbarthiadau gan ein hyfforddwyr Actif cyfeillgar sydd yno i'ch tywys, eich cymell a'ch helpu i gyflawni eich nodau beth bynnag y bônt.

Gallwch gyrchu'r dosbarthiadau trwy ein ap trwy ddefnyddio'ch ffôn neu dabled, gliniadur neu deledu craff.

Gellir addasu pob dosbarth i weddu i'ch lefel ffitrwydd ac mae'r hyfforddwyr yno i'ch helpu chi bob cam o'r ffordd yn union fel y byddent mewn dosbarth wyneb yn wyneb, felly peidiwch â bod ofn gofyn.

Nid oes angen unrhyw offer ffansi arnoch chwaith. Os nad oes gennych bwysau gartref efallai y byddwn yn awgrymu eitemau eraill y gallech eu defnyddio a allai fod gennych yn y tŷ fel poteli dŵr / tuniau o fwyd.

Mynediad AM DDIM i aelodau presennol

Newyddion gwych! Am gyfnod y cau, rydym wedi estyn mynediad AM DDIM i holl aelodau presennol sydd ag aelodaeth Debyd Uniongyrchol (yn amodol ar adolygiad Llywodraeth Cymru).

Ddim yn aelod?

Os ydych chi'n aelod Actif wedi'i rewi neu ddim yn aelod o Actif mae gennych ddau opsiwn;

  1. Cofrestrwch ar gyfer aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig am £10 y mis. Ymunwch NAWR!
  2. Cyrchwch y dosbarthiadau ar sail Talu wrth Fynd (PAYG). Mae'r dosbarthiadau'n £6* yr un (ma dosbarthiadau Cerddwch eich ffordd i ffitrwydd i gyd yn £3.70)

Os oes gennych gyfrif talu wrth fynd gyda ni eisoes gallwch fewngofnodi i Actif Unrhyw Le yma a thalu am bob dosbarth rydych chi'n ei archebu ar y platfform.

I gofrestru ar gyfer cyfrif Talu Wrth Fynd, cliciwch yma.

Amserlen

Gyda dros 20 o ddosbarthiadau, 6 diwrnod yr wythnos mae yna ddosbarth yno i bawb. Rydym bob amser yn ychwanegu mwy a mwy o ddosbarthiadau at yr amserlenni i ddod â mwy fyth o ddewis i chi. Mae'r dosbarthiadau'n cynnwys HIIT, Ymarfer i Gerddoriaeth, Coesau, Boliau a Phenolau, Ioga, Bocsffit, Ffitrwydd i'r teulu i enwi ond ychydig.

Dydd Llun

10:00

Tabata (30 mun)
Cath

ARCHEBU

10:45 Craidd ac Ymestyn (45 mun)
Cath
ARCHEBU
12:00

Pwysau a Chraidd (30 mun)
Sion

ARCHEBU

12:00

Dawns HIIT (45 mun)
Rachel

ARCHEBU

12:45 Nol i Ffitrwydd (45 mun)
Sion
ARCHEBU
13:00 Ioga Pwer (45 mun)
Rachel
ARCHEBU

Dydd Mawrth

06:30

HIIT (30 mun)
Cath

ARCHEBU

07:15 Cylchedau (45 mun)
Cath
ARCHEBU
08:15

Cerflun a Thon (45 mun)
Cath

ARCHEBU

12:00

Bocsffit (45 mun)
Rachel

ARCHEBU

13:00 Dawns Aur (45 mun)
Rachel
ARCHEBU
17:30 Siapo'r Corff (45 mun)
Sion
ARCHEBU
18:30

Pwysau Tegell HIIT (30 mun)   Sion

ARCHEBU

Dydd Mercher 

08:00

Cerflun a Thon (45 mun)
Cath

ARCHEBU

09:00 Boliau, Coesau a Phenolau (45 mun)
Cath
ARCHEBU

Dydd Iau

13:00

Bocsffit (45 mun)
Rachel

ARCHEBU

14:00 Ioga Ysgafn (45 mun)
Rachel
ARCHEBU
17:30

Ffitrwydd i'r Teulu (45 mun)
Sion

ARCHEBU

18:30

Pwysau a Craidd (45 mun)
Sion

ARCHEBU

Dydd Gwener

10:00

Cerddwch eich ffordd i Ffitrwydd (40 mun)

Alice / Delyth / Lauren

ARCHEBU

17:00

Bocsffit (30 mun)
Leon

ARCHEBU

17:30

Ioga Teulu / Iau (45 mun)
Rachel

ARCHEBU

Dydd Sadwrn

08:30

HIIT (30 mun)
Cath / Sion

ARCHEBU

09:15 Ffitrwydd i'r Teulu (30 mun)
Cath / Sion
ARCHEBU
10:15 Dawnsffit Teulu / Iau (30 mun)
Rachel
ARCHEBU
11:00 Ioga Llif Gymedrol (45 mun)
Rachel
ARCHEBU

FIDEOS FFITRWYDD ACTIF AR ALW

A ydych wedi rhoi cynnig ar unrhyw un o'n fideos ar alw eto?

Mae Actif Ar Alw yn blatfform diderfyn lle gallwch gyrchu detholiad o'n dosbarthiadau ffitrwydd am ddim, unrhyw bryd, unrhyw le. Efallai y bydd angen cyn lleied o offer â phosib.

Saib, Ailddirwyn ac Ailadrodd. Mynediad diderfyn lle gallwch ddychwelyd i'ch hoff fideos unrhyw bryd gyda'r budd o godi'r lle y gwnaethoch adael.

Nid oes angen aelodaeth arnoch i gael mynediad i'n cynnwys ar alw ond byddem wrth ein bodd yn clywed gennych felly tanysgrifiwch i'n Sianel Youtube neu ryngweithio â ni ar ein llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol.

Mae'r cynnwys ar alw yn addas i bawb ... gan gynnwys sesiynau penodol ar gyfer y rhai ar ein rhaglen Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS). Mae'r dosbarthiadau ar-lein ar hyn o bryd yn cynnwys Yogalates, Cylchdaith Bywyd, Tabata, Cylchedau ynghyd â llawer o weithgorau eraill.

Gallwch gyrchu dosbarthiadau Actif Ar Alw ar hyn o bryd trwy glicio ar y botwm isod a bydd nifer hefyd yn cael eu hychwanegu at lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Actif hefyd.