Mae stiwdio chwilbedlo grwp yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin wedi cael ei huwchraddio ac fydd yn agor yn fuan.   

Beth sy'n newydd? Mae'r stiwidio chwilbedlo newydd yn cynnwys 30 o feiciau arloesol Life Fitness IC7.  Mae'r beiciau yma yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf gan gynnwys system ymarfer Coach by Colour.

Bydd y parth hyfforddi lliw yn sicrhau eich bod yn ymarfer ar y dwyster cywir ym mob ymarfer.

Coach by Colour

Parth Coach by Colour

Dewch i ni weld y beiciau IC7 ar waith;

 

Am fwy o wybodaeth am y stiwdio chwilbedlo newydd cysylltwch a Canolfan Hamdden Caerfyrddin ar 01267 224700.