DOD YN FUAN!

Canolfan Chwarae Dan Do yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Bydd canolfan chwarae dan do newydd yn agor yn fuan yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ...

Bydd yr ardal chwarae NEWYDD dair haen yn darparu amgylchedd chwarae diogel, ysgogol a fydd cadw'r plant wedi’i diddanu am oriau! Bydd y plant yn gallu dringo, cuddio a llithro wrth iddynt archwilio nodweddion hwylus gan gynnwys twneli, cerrig camu, pontydd rhaff, sleidiau a llawer llawer mwy!

Hefyd, bydd gan yr ardal chwarae enfawr yma ardal benodol ar gyfer plant bach 0-3 oed.

Bydd gan y ganolfan ardal eistedd sylweddol a chaffi, felly bydd rhieni a gwarcheidwaid yn gallu gwylio eu plant, wrth fwynhau diod poeth neu oer o'r ardal weini - perffaith!

Prisiau (chwarae diderfyn am 2 awr)
O dan 12 mis - AM DDIM
1-2 oed - £2.00
3 oed a uwch - £3.60

Rhaid i rieni a gwarchedwyr aros yn y ganolfan chwarae trwy'r amser.

Oriau Agor
Unwaith y bydd y ganolfan chwarae wedi'i eu lansio, oriau agor y canolfan chwarae bydd;
Llun - Gwener: 10am -7pm
Sadwrn: 10am - 5pm
Dydd Sul: 10am - 5pm

Cynllunio parti pen-blwydd? Dewch i ddathlu pen-blwydd eich plentyn gyda ni. Bydd y ganolfan chwarae ar gael ar gyfer partïon pen-blwydd. Bydd prisiau'n dechrau o £9.95 y plentyn.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch actifsirgar@sirgar.gov.uk

I gael y newyddion diweddaraf ar lansiad ein canolfan chwarae newydd, dilynwch  ni ar ein cyfryngau cymdeithasol